ÖKOLOOGIA JA MAATEADUSTE INSTITUUT
 BOTAANIKA OSAKOND
 INSTITUTE OF ECOLOGY AND EARTH SCIENCES
 DEPARTMENT OF BOTANY
Lai 40, Tartu 51005, telefon (+372) 737 6222 ja fax:(+372) 737 6380


 KOOSSEIS
  TÖÖTAJAD
  KRAADIÕPPURID
  TIPPKESKUS FIBIR
  TIPPKESKUS ENVIRON
  MAATEADUSTE JA ÖKOLOOGIA DOKTORIKOOL
 
  ÕPPETÖÖ
  TÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND 2014
   TIITELLEHE VORMISTAMISE NÄIDIS
  TEEMADE  TUTVUSTUS
  INFORMATSIOON TUDENGITELE
  KRAADIÕPPE KORRALDUS
  MAATEADUSTE JA ÖKOLOOGIA DOKTORIKOOL
  ERASMUS

  TÖÖD
  DOKTORITÖÖD 1992-2013
  MAGISTRITÖÖD 1993-2013
  LÕPUTÖÖD 1949-2013
  PUBLIKATSIOONID 1995-2012

  PILT

  Myosotis sp.

  VARIA
  eSEIS - Eesti lihhenoloogia 
  BRÜOLOOGIA EESTIS
  SOONTAIMEDE HERBAARIUM (TU) 
  MULLAVEEB
  AGRIPOPES
  KeyToNature EESTI, EESTI eFLOORA
  FAHM - ÕHUNIISKUSEGA MANIPULEERIMISE
 
EKSPERIMENT 
  LOODUSKAITSEBIOLOOGIA TÖÖRÜHM
  Prof. OLEVI KULLI MÄLESTUSFOND
  TIPPKESKUS FIBIR
  MaarjAM - GLOMEROMYCOTA MITMEKESISUSE   ANDMEBAAS
  MAKROÖKOLOOGIA TÖÖRÜHM
  TAIMEÖKOLOOGIA TÖÖRÜHM
  eELURIKKUS
  PlutoF pilv
  UNITE


 STAFF 
  STAFF
  PhD students
 CENTER OF EXCELLENCE FIBIR
 CENTER OF EXCELLENCE ENVIRON

  MISCELLANEOUS
  ESTONIAN LICHENOLOGY
  BRYOLOGY IN ESTONIA
  HISTORICAL REMARKS
  MaarjAM - GLOMEROMYCOTA DIVERSITY DATABASE
  MACROECOLOGY WORKGROUP
  PLANT ECOLOGY LABORATORY
  eBIODIVERSITY
  PlutoF Cloud
  UNITE

  ERIALASEMINAR
  N, 2. oktoobril kell 16.15 Lai 40-218
  PILLE GERHOLD

Võõrliikide invasioonid taime-kooslustesse: mida me teame?

  RECENT PUBLICATIONS

Leppik E, Jüriado I, Suija A & Liira J. 2015. Functional ecology of rare and common epigeic lichens in alvar grasslands.

Vellak K, Liira J, Karofeld E, Galanina O, Noskova M & Paal J. 2014. Drastic turnover of bryophyte vegetation on bog microforms initiated by air pollution in NE Estonia and bordering Russia.

Kook E, Vedler E, Püssa K, Kalamees R, Reier, Ü & Pihu S. 2014. Intra-individual ITS polymorphism and hybridization in Pulmonaria obscura Dumort. and Pulmonaria angustifolia L. (Boraginaceae).

Lõhmus K, Paal T & Liira J. 2014. Long-term colonization ecology of forest-dwelling species in a fragmented rural landscape – dispersal versus establishment.

Hämäläinen A, Kouki J, Lõhmus P. 2014. The value of retained Scots pines and their dead wood legacies for lichen diversity in clear-cut forests: The effects of retention level and prescribed burning.

Godbold D, Tullus A, Kupper P, Sõber J, Ostonen I, Godbold JA, Lukac M, Ahmed IU & Smith AR. 2014. Elevated atmospheric CO2 and humidity delay leaf fall in Betula pendula, but not in Alnus glutinosa or Populus tremula x tremuloides.

Niglas A., Kupper P., Tullus A. & Sellin A. 2014. Responses of sap flow, leaf gas exchange and growth of hybrid aspen to elevated atmospheric humidity under field conditions.

Kukumägi M., Ostonen I., Kupper P., Truu M., Tulva I., Varik M., Aosaar J., Sõber J. & Lõhmus K. 2014. The effects of elevated atmospheric humidity on soil respiration components in a young silver birch forest.

Nardini A., Õunapuu-Pikas E. & Savi T. 2014. When smaller is better: leaf hydraulic conductance and drought vulnerability correlate to leaf size and venation density across four Coffea arabica genotypes.

Arhiiv


  PAREMAD PALAD
  TÜ:  LIVELINK | SISEVEEB | MAILHOST | ÕIS | RAHAVEEB | LÄHETUSVEEB | IT
  RAAMATUKOGU (DOI) | BOTAANIKAAED | LOODUSMUUSEUM | ETIS
  EESTI-INGLISE SÕNARAAMAT | SÜNONÜÜMISÕNASTIK | EESTI KEELE KÄSIRAAMAT
  POSTIMEES | EESTI PÄEVALEHT | EESTI EKSPRESS | SIRP | DELFI | ERR
  TEADUS.EE | NOVAATOR | FORTE | SCIENCE DAILY | EESTI LOODUS
  SWEDBANK | SEB | SAMPO | NORDEA | 1182 | NETI | ALTA-VISTA | GOOGLE
  TLÜ ÖI | EMÜ | EMHI | ELUS | ROHELINE VÄRAV | TARTU


  © 1996-2014 TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanika osakond
  Muudetud 24. septembril 2014.
siseinfo