ÖKOLOOGIA JA MAATEADUSTE INSTITUUT
 BOTAANIKA OSAKOND
 INSTITUTE OF ECOLOGY AND EARTH SCIENCES
 DEPARTMENT OF BOTANY
Lai 40, Tartu 51005, telefon (+372) 737 6222 ja fax:(+372) 737 6380


 KOOSSEIS
  TÖÖTAJAD
  KRAADIÕPPURID
  TIPPKESKUS FIBIR
  TIPPKESKUS ENVIRON
  MAATEADUSTE JA ÖKOLOOGIA DOKTORIKOOL
 
  ÕPPETÖÖ
  TÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND 2014
   TIITELLEHE VORMISTAMISE NÄIDIS
  TEEMADE  TUTVUSTUS
  INFORMATSIOON TUDENGITELE
  KRAADIÕPPE KORRALDUS
  MAATEADUSTE JA ÖKOLOOGIA DOKTORIKOOL
  ERASMUS
  
  TÖÖD
  DOKTORITÖÖD 1992-2013
  MAGISTRITÖÖD 1993-2013
  LÕPUTÖÖD 1949-2013
  PUBLIKATSIOONID 1995-2012

  PILT

  Galanthus nivalis, Lemmatsi

  VARIA
  eSEIS - Eesti lihhenoloogia 
  BRÜOLOOGIA EESTIS
  SOONTAIMEDE HERBAARIUM (TU) 
  MULLAVEEB
  AGRIPOPES
  KeyToNature EESTI, EESTI eFLOORA
  FAHM - ÕHUNIISKUSEGA MANIPULEERIMISE
 
EKSPERIMENT 
  LOODUSKAITSEBIOLOOGIA TÖÖRÜHM
  Prof. OLEVI KULLI MÄLESTUSFOND
  TIPPKESKUS FIBIR
  MaarjAM - GLOMEROMYCOTA MITMEKESISUSE   ANDMEBAAS
  MAKROÖKOLOOGIA TÖÖRÜHM
  TAIMEÖKOLOOGIA TÖÖRÜHM
  eELURIKKUS
  PlutoF pilv
  UNITE


 STAFF 
  STAFF
  PhD students
 CENTER OF EXCELLENCE FIBIR
 CENTER OF EXCELLENCE ENVIRON

  MISCELLANEOUS
  ESTONIAN LICHENOLOGY
  BRYOLOGY IN ESTONIA
  HISTORICAL REMARKS
  MaarjAM - GLOMEROMYCOTA DIVERSITY DATABASE
  MACROECOLOGY WORKGROUP
  PLANT ECOLOGY LABORATORY
  eBIODIVERSITY
  PlutoF Cloud
  UNITE

  MAGISTRANTIDE ERIALASEMINAR
  N, 26. märtsil ja N, 2. aprillil kell 16.15 Vaga auditooriumis
  Magistrantide erialapraktika referaatide esitlus

  RECENT PUBLICATIONS

Niglas A, Alber M, Suur K, Jasiñska AK, Kupper P & Sellin A. 2015. Does increased air humidity affect stomatal morphology and functioning in hybrid aspen?

Jasiñska AK, Alber M, Tullus A, Rahi M & Sellin A. 2015. Impact of elevated atmospheric humidity on anatomical and hydraulic traits of xylem in hybrid aspen.

Ingerpuu N & Sarv M. 2015. Effect of grazing on plant diversity of coastal meadows in Estonia.

Varik M, Kukumägi M, Aosaar J, Becker H, Ostonen I, Lõhmus K & Uri V. 2015. Carbon budgets in fertile silver birch (Betula pendula Roth) chronosequence stands.

Uri V, Aosaar J, Varik M, Becker H, Kukumägi M, Ligi K, Pärn L & Kanal A. 2015. Biomass resource and environmental effects of Norway spruce (Picea abies) stump harvesting: An Estonian case study.

SAMBLASÕBER 17

Tullus A, Sellin A, Kupper P, Lutter R, Pärn L, Jasinska A. K, Alber M, Kukk M, Tullus T, Tullus H, Lõhmus K & Sõber A. 2014. Increasing air humidity – a climate trend predicted for northern latitudes – alters the chemical composition of stemwood in silver birch and hybrid aspen.

Ingerpuu N, Nurkse K & Vellak K. 2014. Bryophytes in Estonian mires.

Kalda R, Kalda O, Lõhmus K & Liira J. 2014. Multi-scale ecology of woodland bat the role of species pool, landscape complexity and stand structure.

Kalda O, Kalda R & Liira J. 2015. Multi-scale ecology of insectivorous bats in agricultural landscapes.  PAREMAD PALAD
  TÜ:  LIVELINK | SISEVEEB | MAILHOST | ÕIS | RAHAVEEB | LÄHETUSVEEB | IT
  RAAMATUKOGU (DOI) | BOTAANIKAAED | LOODUSMUUSEUM | ETIS
  EESTI-INGLISE SÕNARAAMAT | SÜNONÜÜMISÕNASTIK | EESTI KEELE KÄSIRAAMAT
  POSTIMEES | EESTI PÄEVALEHT | EESTI EKSPRESS | SIRP | DELFI | ERR
  TEADUS.EE | NOVAATOR | FORTE | SCIENCE DAILY | EESTI LOODUS
  SWEDBANK | SEB | SAMPO | NORDEA | 1182 | NETI | ALTA-VISTA | GOOGLE
  TLÜ ÖI | EMÜ | EMHI | ELUS | ROHELINE VÄRAV | TARTU


  © 1996-2015 TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika osakond
  Muudetud 1. aprillil 2015.
siseinfo