Change language Change to English
Illustreeriv pilt
Tartu Ülikool
Taimeökoloogia töögrupp
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudised

BiodivERsA projekti SoilMan partnerite kohtumine Göttingenis

Märts 2017

13 – 15. märtsil toimus Saksamaal Göttingenis BiodivERsA projekti SoilMan (Mulla elurikkuse pakutavad ökosüsteemiteenused – mõistmine ja majandamine) kuue riigi partnerite esmakohtumine. Maarja Öpiku poolt juhitavat Eesti meeskonda esindas kohtumisel doktorant Tanel Vahter. Kohtumisel arutati järgneva kolme aasta tegevusi, mille eesmärgiks on uurida, kuidas on omavahel seotud mullaelustiku mitmekesisus, maaharimisvõtted ja ökosüsteemiteenused põllumajanduses. Meie töörühma ülesandeks on projekti SoilMan katsealadel krohmseente mitmekesisuse välja selgitamine. Projekti tulemused saavad sisendiks Euroopa põllumajanduspoliitika arendamisel.

Kas soontaimed, samblad ja samblikud käituvad sekundaarses suktsessioonis ühtemoodi?

Veebruar 2017

Poollooduslike rohumaade pindala on Baltikumis viimase sajandi jooksul pidevalt vähenenud. Teadmine, kuidas need rohumaad looduslikult mingi häiringu järgselt taastuvad, teisisõnu, milline on nende sekundaarne suktsessioon, on oluline poollooduslike rohumaade kaitsmise kavandamiseks. Taimekoosluste taastumise kohta on suhteliselt palju andmeid, aga sammalde ning samblike kohta üsna vähe. Selles töös uurisime taimekoosluste ja sambla- ning samblikukoosluste mitmekesisust Saaremaal ja Muhu saarel eri aegadel maha jäetud paekivikarjäärides ning loopealsetel. Leidsime, et kõige kiiremini jõuavad uude kasvukohta—mahajäetud paekivikarjääri—kohale taimed, seejärel samblad ning viimasena jõuavad kohale samblikud. Uuringu tulemuste põhjal saame järeldada, et soontaimed, samblad ja samblikud ei käitu suktsessioonis ühtemoodi.

García de León, D.; Neuenkamp, L.; Gerz, M.; Oja, E. & Zobel, M. 2017. Secondary succession in alvar grasslands – do changes in vascular plant and cryptogam communities correspond? Folia Geobotanica doi: 10.1007/s12224-016-9260-1.

Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilaste külaskäik

Veebruar 2017

Reedel, 10. veebruaril käisid Tallinna Prantsuse Lütseumi bioloogiahuvilised õpilased tutvumas Tartu Ülikooliga. Meie töörühmast tutvustasid taimeökoloogide tegemisi Inga Hiiesalu ja Maarja Öpik. Lisaks tutvustasid meie kolleegid Jane Oja ja Sergei Põlme mükoloogide tegemisi.

 

Uudiste arhiiv:

2017: jaanuar, veebruar, märts
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november