Change language Change to English
Illustreeriv pilt
Tartu Ülikool
Taimeökoloogia töögrupp
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudised

Välisajakirjanikud külastasid Muhumaad

Juuni 2017

15.-16. juunil külastasid mitmete välisriikide teadusajakirjanikud Muhumaal projekti "Elu Alvaritele" alasid, kus anti ülevaade taastamistööst ning sellega seotud uuringutest. Meie töörühmast olid oma teadustööd tutvustamas vanemteadur Maarja Öpik ning doktorant Tanel Vahter. Intervjuudes selgitati ajakirjanikele krohmseente liigirikkuse seoseid taimkatte liigirikkusega ning tutvustati Tanel Vahteri katseprojekti krohmseente kasutamisest alvarite taimkatte taasamiseks. Oma teadustööst andsid ülevaate ka makroökoloogia töörühma liikmed Aveliina Helm ja Sabrina Träger. Ajakirjanikega kohtuti Eesti Teadusagentuuri projekti „On the Fields of Estonian Research“ raames.

Mullateaduse Seltsi aastaekskursioon

Juuni 2017

13.-14. juunil toimus Eesti mullateaduse Seltsi traditsiooniline mullaekskursioon, millest võttis osa ka meie töörühma doktorant ja seltsi liige Tanel Vahter. Kahe päeva jooksul tutvuti Põhja-Eestis levinud muldadega ning pikemalt peatuti ka 2017. aasta mullal ehk leedemullal. Kaevete käigus saadi põhjalik ülevaade Põhja-Eesti muldade tekkimise ja arengu tagamaadest. Ka õhtu möödus seltskondlikult ning koos arutati võimalusi suuremaks koostööks mullateadlaste ja ökoloogide vahel.

 

Retk Ida-Virumaale

Juuni 2017

Juuni keskpaigas sõitsid taimeökoloogia töögrupi liikmed Ida-Virumaale tutvumaks sealse looduse ja põlevkivikaevandusega. Ekskursioonil väisati ainulaadset Kurtna järvestikku, Saka klinti ja selle all laiuvat omapärast klindimetsa, mis on haruldase mets-kuukressi kasvukohaks. Ühtlasi saime kinnitust, et endiste karjääriväljade taimestamise eksperiment läks edukalt käima - aprilli lõpus külvatud seemned olid läinud idanema! Mis rolli selles mükoriisa mängis, näitab lähitulevik. Kohtla-Nõmmel külastasime Eesti Kaevandusmuuseumi, mis oma maa-aluste käikudega pakkus palju põnevust.

Uudiste arhiiv:

2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november