Change language Change to English
Illustreeriv pilt
Tartu Ülikool
Taimeökoloogia töögrupp
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudised

Visiit prof. Pål Axel Olssoni laborisse Lundi Ülikoolis

November 2017

Novembris külastas doktorant Tanel Vahter professor Pål Axel Olssoni töörühma Lundi Ülikoolis Rootsis. Külastuse eesmärgiks oli õppida mullaproovidest erinevatele organismirühmadele iseloomulike rasvhapete mõõtmist, et hinnata nende biomassi. Tanel töötas oma doktoriprojekti osaks oleva taimkatte taastamise katse proovidega. Antud metoodika võimaldab jälgida mulda lisatud mükoriisaseente kasvu ja samaaegselt ka teiste mulla mikroorganismide kasvu. Visiit toimus osana COST võrgustiku Bio-Link koostööst.

Mükoriisne sümbioos mõjutab taimede realiseerunud nišše

Oktoober 2017

Seda, kuidas on võimalik paljude taimeliikide kooseksisteerimine taimekooslustes, on ökoloogid üritanud mõista juba aastakümneid. Üheks viisiks, kuidas erinevad taimeliigid koos kasvada saavad, on omavahelise konkurentsi vähendamine ressursi- ja elupaiganõudluste ehk niššide diferentseerumise kaudu. Doktorant Maret Gerz uuris koos kaasautoritega, kas ja kuidas sümbioos mükoriisaseentega mõjutab taimeliikide ressursi- ja elupaiganõudlust. Ajakirjas Journal of Ecology avaldatud artiklis leiti, et erineva mükoriisse staatuse ja mükoriisatüübiga taimedel olid tõepoolest erinevad ressursi- ja elupaiganõudlused. Lisaks leiti, et fakultatiivselt mükoriissetel, ja ekto- ja erikoidset mükoriisat moodustavatel taimedel oli laiem nišš ehk nad suutsid kasvada rohkemates ressursi- ja keskkonnatingimustes, võrreldes teiste taimeliikidega. Sellised erinevused taimeliikide niššides viitavad võimalusele, et mükoriisaseened mängivad olulist rolli taimede kooseksisteerimisel.

Gerz, M.; Bueno, C. G.; Ozinga, W. A.; Zobel, M. & Moora, M. 2017. Niche differentiation and expansion of plant species are associated with mycorrhizal symbiosis. Journal of Ecology doi: 10.1111/1365-2745.12873.

Koosluseökoloogia konverents

September 2017

John Davison osales septembri lõpus esimesel koosluste ökoloogia konverentsil (1st International Conference on Community Ecology). John tutvustas seal meie töörühma värsket uuringut arbuskulaarmükoriissete seente kohta maailma saartel.

Uudiste arhiiv:

2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november