professor Olevi Kull
1955-2007

       
Järvseljal 2003Olevi Kull oli eesti ökoloog, Tartu Ülikooli rakendusökoloogia professor, Botaanika ja ökoloogia instituudi juhataja, Alus- ja rakendusökoloogia tippkeskuse juht. Juhatas ka Ökoloogia Instituudi Tartu osakonda. Ta oli metsaökosüsteemide ökofüsioloogia parimaid tundjaid ning enimtsiteeritavaid ökoloogiateadlasi maailmas.

Olevi sündis 22. juunil 1955 Rakveres. Käis Tartu 10. koolis, ja Tartu 1. Keskkoolis. Ta õppis Tartu Ülikoolis kaks aastat füüsikat (1973-1975) ja seejärel (kaugõppes) metsamajanduse erialal Eesti Põllumajanduse Akadeemias, mille lõpetas 1981. a. Õppimise ajal töötas Olevi Eesti Metsainstituudi looduskaitse laboris August Ördi rühmas (1975–1979).


1979. a. Zooloogia ja Botaanika Instituuti Toomas Frey taimeökoloogia rühma (ZBI süsteemökoloogia sektor) tööle tulles sai ta ülesandeks käivitada puude gaasivahetuse uurimine. Töö koondus esmalt puude hingamise uurimisele.
Aastal 1983, kui T. Frey pidi oma töörühma osaga minema ZBIst Tartu Ülikooli, asus sinna (TÜ ökosüsteemide labor) teadurina ka Olevi. Kandidaadiväitekirja "Süsihappegaasi omastamine harilikul kuusel"  kaitses ta 26. veebruaril 1987.

Iseseisvat teadusrühma asus Olevi juhtima aastast 1990, mil temast sai vastloodud Ökoloogia Instituudi Tartu osakonna juhataja.

Aastal 1999 valiti Olevi Kull Tartu Ülikooli korraliseks professoriks rakendusökoloogia alal. Ta asus seeläbi juhatama TÜ botaanika ja ökoloogia instituudi ökofüsioloogia õppetooli. Oma veebilehel tutvustab see end nii: “Ökofüsioloogia õppetoolis tehtav teadustöö hõlmab põhiliselt kolme valdkonda: "klassikaline" taimede ökofüsioloogia, metsaökosüsteemide süsinikuringe ja globaalsete kliimamuutuste mõju taimkattele. Seega saavad meie uurimistöös kokku taimeökoloogia mastaabiskaala kaks otsa, autökoloogia ja füsioloogia piirimail tegutsev ökofüsioloogia ja süsteemiökoloogia".

2002. aastal loodi ühena kümnest Eesti teaduse tippkeskusest Alus- ja rakendusökoloogia keskus, mille juhiks ja kokkupanijaks oli Olevi Kull. Samuti juhtis ta selle keskuse juurde loodud Ökoloogia ja keskkonnateaduste doktorikooli.

Aastast 2004 oli Olevi ka TÜ Botaanika ja ökoloogia instituudi juhataja.

Toimetuskolleegiumi liikmena osales ta väljaannete Tree Physiology, Canadian Journal of Forest Research ja Forestry Studies (Metsanduslikud uurimused) juures.
Pikka aega oli ta Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduskompetentsi nõukogu ekspert ning Eesti Teadusfondi nõukogu liige ja ekspert, samuti Euroopa Teadusfondi nõukogu liige.

Olevi võttis eestvedajana korraldada mitu olulist rahvusvahelist teaduslikku üritust
1999. aastal IUFRO konverents “Canopy Dynamics and Forest Management: A Missing Link”, mis toimus Eestis, Soomes ja Rootsis; 2003.-2006. aastail oli ta üks Nordic Network doktorikoolide seeria "Carbon Dynamics in Managed Terrestrial Ecosystems" eestvedajatest

Järvseljal rajas Olevi eksperimentaalse metsa uurimisala, mis oma tehniliselt keerukuselt ületab kõik varem Eestis tehtu. Suur reguleeritava õhuniiskusega katse Järvseljal jääb ilmselt nägema mitut ökoloogide põlvkonda.

Olevi tööd hinnati mitmel korral. Ta sai (Saksamaal, Freiburg Breisgaus 22. juunil 1990) metsanduse alal välja antava Wilhelm Leopold Pfeili auhinna. Eesti teaduspreemia laureaadiks oli ta aastail 1995 (Ökoloogiainstituudi kollektiivi liikmena) töö eest “Kirde-Eesti maastike areng ja nende antropogeenne transformatsioon” ja 2000 (koos Ülo Niinemetsaga) töö eest “Fotosünteesi kohanemine lehestikus”.


Publikatsioonid

Inglise keeles

 

Koppel, Andres; Kull, Olevi; Oja, Vello 1985. A mobile assimilation chamber for gas exchange investigations in conifers. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR, Biology 34(4): 295–299.

Kull, Olevi; Kull, Kalevi; Koppel, Andres 1985. A model for the description of assimilate transport from the leaf in connection with photosynthesis and respiration. In: Viil, Juta; Grishina, G.; Laisk, Agu (eds.), Kinetics of Photosynthetic Carbon Metabolism in C3 Plants, 2. Tallinn: Valgus, 143.

Kull, Olevi; Koppel, Andres 1987. Net photosynthetic response to light intensity of shoots from different crown positions and age in Picea abies (L.) Karst. Scandinavian Journal of Forest Research 2: 157–166.

Laisk, Agu; Kull, Olevi; Moldau, Heino 1989. Ozone concentration in leaf intercellular air spaces is close to zero. Plant Physiology 90(3): 1163–1167.

Laisk, Agu; Moldau, Heino; Kull, Olevi 1989. Ozone concentration in leaf intercellulars is close to zero. In: Noble, Reginald D.; Martin, Jüri L.; Jensen, Keith F. (eds.), Air Pollution Effects on Vegetation Including Forest Ecosystems. Proceedings of the Second US–USSR Symposium. Corvallis: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station, 97–104.

Kull, Olevi 1990. Avoiding climate change due to “the greenhouse effect”: What can eastern Europe do? In: Prevention of Climate Change. Utrecht, 77–82.

Moldau, Heino; Kull, Olevi; Sõber, Jaak; Norby, Richard J. 1991. Differential response of CO2 uptake parameters of soil-grown and sand-grown Phaseolus vulgaris (L.) plants to absorbed ozone flux. Environmental Pollution 74(3): 251–261.

Kull, Olevi; Koppel, Andres 1992. Seasonal changes in photosynthetic parameters of Picea abies (L.) Karst. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR, Ecology 2: 16–21.

Moldau, Heino; Kull, Olevi 1993. Differential susceptibility of mesophyll CO2 exchange to ozone in soil-grown or sand-grown Phaseolus vulgaris L. plants. Photosynthetica 28(1): 37–44.

Kull, Olevi; Niinemets, Ülo 1993. Variations in leaf morphometry and nitrogen concentration in Betula pendula Roth., Corylus avellana L. and Lonicera xylosteum L. Tree Physiology 12(3): 311–318.

Kull, Olevi; Moldau, Heino 1994. Absorption of ozone on Betula pendula Roth leaf surface. Water, Air and Soil Pollution 75(1/2): 79–86.

Kont, Are; Kull, Olevi; Rooma, Igna; Makarenko, Diana; Zobel, Martin 1994. The kame field ecosystems studied on landscape transects. In: Punning, Jaan-Mati (ed.), The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes: The results of a comprehensive study in NE Estonia.. (Institute of Ecology, Estonian Academy of Sciences, Publication 2.) Tallinn: Institute of Ecology, 161189.

Niinemets, Ülo; Kull, Olevi 1995. Effects of light availability and tree size on the architecture of assimilative surface in the canopy of Picea abies — variation in needle morphology. Tree Physiology 15(5): 307–315.

Niinemets, Ülo; Kull, Olevi 1995. Effects of light availability and tree size on the architecture of assimilative surface in the canopy of Picea abies — variation in shoot structure. Tree Physiology 15(12): 791–798.

Kull, Olevi; Aan, Anne; Sõelsepp, Thea 1995. Light interception, nitrogen and leaf mass distribution in a multilayer plant community. Functional Ecology 9(4): 589595.

Kull, Olevi; Jarvis, Paul G. 1995. The role of nitrogen in a simple scheme to scale-up photosynthesis from leaf to canopy. Plant, Cell and Environment 18(10): 1174–1182.

Kull, Olevi; Sõber, Anu; Coleman, Mark D.; Dickson, Richard E.; Isebrands, Judson G.; Gagnon, Zofia; Karnosky, David F. 1996. Photosynthetic responses of aspen clones to simultaneous exposures of ozone and CO2. Canadian Journal of Forest Research / Revue Canadienne de Recherche Forestiere 26(4): 639–648.

Noormets, Asko; Kull, Olevi; Koppel, Andres 1996. Nitrogen dynamics in Salix leaves during the first production year. In: Perttu, Kurt; Koppel, Andres (eds.), Short Rotation Willow Coppice for Renewable Energy and Improved Environment. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences, 51–59.

Kull, Olevi; Aan, Anne 1997. The relative share of graminoid and forb life-forms in a natural gradient of herb layer productivity. Ecography 20(2): 146–154.

Kull, Olevi; Koppel, Andres; Noormets, Asko 1998. Seasonal changes in leaf nitrogen pools in two Salix species. Tree Physiology 18(1): 45–51.

Niinemets, Ülo; Kull, Olevi 1998. Stoichiometry of foliar carbon constituents varies along light gradients in temperate woody canopies: implications for foliage morphological plasticity. Tree Physiology 18(7): 467–479.

Kull, Olevi; Niinemets, Ülo 1998. Distribution of leaf photosynthetic properties in tree canopies: comparison of species with different shade tolerance. Functional Ecology 12(3): 472–479.

Niinemets, Ülo; Kull, Olevi; Tenhunen, John D. 1998. An analysis of light effects on foliar morphology, physiology, and light interception in temperate deciduous woody species of contrasting shade tolerance. Tree Physiology 18(10): 681–696.

Kull, Olevi; Kruijt, Bart 1998. Leaf photosynthetic light response: a mechanistic model for scaling photosynthesis to leaves and canopies. Functional Ecology 12(5): 767–777.

Niinemets, Ülo; Bilger, Wolfgang; Kull, Olevi; Tenhunen, John D. 1998. Acclimation to high irradiance in temperate deciduous trees in the field: changes in xanthophyll cycle pool size and in photosynthetic capacity along a canopy light gradient. Plant, Cell and Environment 21(12): 1205–1218.

Kull, Olevi; Kruijt, Bart 1999. Acclimation of photosynthesis to light: a mechanistic approach. Functional Ecology 13(1): 24–36.

Kull, Olevi; Broadmeadow, Mark; Kruijt, Bart; Meir, Patrick 1999. Light distribution and foliage structure in an oak canopy. Trees: Structure and Function 14(2): 55–64.

Kull, Olevi 1999. Light distribution and foliage structure in oak canopy. Trees 14: 55–64.

Niinemets, Ülo; Kull, Olevi 1999. Biomass investment in leaf lamina versus lamina support in relation to growth irradiance and leaf size in temperate deciduous trees. Tree Physiology 19(6): 349–358.

Niinemets, Ülo; Kull, Olevi 1999. Amplification of photoinhibition of photosynthetic electron transport by opposite gradients in light and water availability in a deciduous forest canopy. IUFRO canopy dynamics and forest management — a missing link? Conference, Estonia–Finland–Sweden, 1999, 1.–11. August. P. 3.

Niinemets, Ülo; Sõber, Anu; Kull, Olevi; Hartung, Wolfram; Tenhunen, John D. 1999. Apparent controls on leaf conductance by soil water availability and via light-acclimation of foliage structural and physiological properties in a mixed deciduous, temperate forest. International Journal of Plant Sciences 160(4): 707–721.

Niinemets, Ülo; Kull, Olevi; Tenhunen, John D. 1999. Variability in leaf morphology and chemical composition as a function of canopy light environment in coexisting deciduous trees. International Journal of Plant Sciences 160(5): 837–848.

Niinemets, Ülo; Bilger, Wolfgang; Kull, Olevi; Tenhunen, John D. 1999. Responses of foliar photosynthetic electron transport, pigment stoichiometry, and stomatal conductance to interacting environmental factors in a mixed species forest canopy. Tree Physiology 19(13): 839–852.

Niinemets, Ülo; Oja, Vello; Kull, Olevi 1999. Shape of leaf photosynthetic electron transport versus temperature response curve is not constant along canopy light gradients in temperate deciduous trees. Plant, Cell and Environment 22(12): 1497–1513.

Kull, Olevi; Tulva, Ingmar 2000. Modelling canopy growth and steady-state leaf area index in an aspen stand. Annals of Forest Science 57(5/6): 611–621.

Kull, Olevi; Tullus, Hardi 2000. Estonia. In: Kellomäki, Seppo; Karjalainen, Timo; Mohren, Frits; Lapveteläinen, Tuija (eds.), Expert Assessments on the Likely Impacts of Climate Change on Forests and Forestry in Europe. (EFI Proceedings 34.) Joensuu: European Forest Institute, 47–52.

Aan, Anne; Kull, Olevi 2000. Distribution of growth-forms along a productivity gradient in coastal grasslands. In: Viiralt, Rein (ed.), Conventional and Ecological Grassland Management. Comparative Research and Development. Proceedings of the International Symposium, Tartu July 4–6, 2000. Tartu: Estonian Agricultural University, Estonian Grassland Society, 64–68.

Niinemets, Ülo; Kull, Olevi 2001. Sensitivity of photosynthetic electron transport to photoinhibition in a temperate deciduous forest canopy: Photosystem II center openness, non-radiative energy dissipation and excess irradiance under field conditions. Tree Physiology 21(12/13): 899–914.

Linder, Sune; Kellomäki, Seppo; Koppel, Andres; Kull, Olevi; Stenberg, Pauline; Smolander, Heiki (eds.) 2001. Canopy Dynamics and Forest Management: A Missing Link? Special Issue. Tree Physiology 21(12/13).

Kull, Olevi 2002. Acclimation of photosynthesis in canopies: Models and limitations. Oecologia 133(3): 267–279.

Meir, Patrick; Kruijt, Bart; Broadmeadow, Mark; Barbosa, E.; Kull, Olevi; Carswell, Fiona; Nobre, Antonio D.; Jarvis, Paul G. 2002. Acclimation of photosynthetic capacity to irradiance in tree canopies in relation to leaf nitrogen concentration and leaf mass per unit area. Plant, Cell and Environment 25(3): 343–357.

Kull, Olevi; Tulva, Ingmar 2002. Shoot structure and growth along a vertical profile within a PopulusTilia canopy. Tree Physiology 22(15/16): 1167–1175.

Kull, Olevi; Tulva, Ingmar; Vapaavuori, Elina 2003. Influence of elevated CO2 and O3 on Betula pendula Roth crown structure. Annals of Botany 91(5): 559–569.

Kull, Olevi; Szava-Kovats, Robert 2003. The effects of clearcutting and forest management on organic matter content in mineral soils: A chronosequence perspective, Järvselja, Estonia. Comparative Biochemistry and Physiology A 134: 180–181.

Niinemets, Ülo; Kull, Olevi; Tenhunen, John D. 2004. Within-canopy variation in the rate of development of photosynthetic capacity is proportional to integrated quantum flux density in temperate deciduous trees. Plant, Cell and Environment 27(3): 293–313.

Kull, Olevi; Tulva, Ingmar; Vapaavuori, Elina 2005. Consequences of elevated CO2 and O3 on birch canopy structure: Implementation of a canopy growth model. Forest Ecology and Management 212(1/3): 1–13.

Laisk, Agu; Eichelmann, Hillar; Oja, Vello; Rasulov, Bahtijor; Padu, Evi; Bichele, Irina; Pettai, Hugo; Kull, Olevi 2005. Adjustment of leaf photosynthesis to shade in a natural canopy: rate parameters. Plant, Cell and Environment 28(3): 375–388.

Eichelmann, Hillar; Oja, Vello; Rasulov, Bahtijor; Padu, Evi; Bichele, Irina; Pettai, Hugo; Mänd, Pille; Kull, Olevi; Laisk, Agu 2005. Adjustment of leaf photosynthesis to shade in a natural canopy: reallocation of nitrogen. Plant, Cell and Environment 28(3): 389–401.

Calfapietra, Carlo; Tulva, Ingmar; Eensalu, Eve; Perez, Marta; De Angelis, Paolo; Scarascia-Mugnozza, Giuseppe; Kull, Olevi 2005. Canopy profiles of photosynthetic parameters under elevated CO2 and N fertilization in a poplar plantation. Environmental Pollution 137(3): 525–535.

Tricker, Penny J.; Trewin, Harriet; Kull, Olevi; Clarkson, Graham J. J.; Eensalu, Eve; Tallis, Matthew J.; Colella, Alessio; Doncaster, C. Patrick; Sabatti, Maurizio; Taylor, Gail 2005. Stomatal conductance and not stomatal density determines the long-term reduction in leaf transpiration of poplar in elevated CO2. Oecologia 143(4): 652–660.

Liberloo, Marion; Calfapietra, Carlo; Lukac, Martin; Godbold, Douglas; Luo, Zhi-Bin; Polle, Andrea; Hoosbeek, Marcel R.; Kull, Olevi; Marek, Michal; Raines, Christine; Rubino, Mauro; Taylor, Gail; Scarascia-Mugnozza, Giuseppe; Ceulemans, Reinhart 2006. Woody biomass production during the second rotation of a bio-energy Populus plantation increases in a future high CO2 world. Global Change Biology 12(6): 1094–1106.

Merilo, Ebe; Heinsoo, Katrin; Kull, Olevi; Koppel, Andres 2006. Above-ground production of two willow species in relation to radiation interception and light use efficiency. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Biology. Ecology 55(4): 341–354.

Scarascia-Mugnozza, Giuseppe; Calfapietra, Carlo; Ceulemans, Reinhart; Gielen, Birgit; Cotrufo, M. Francesca; DeAngelis, Paolo; Godbold, Douglas; Hoosbeek, Marcel R., Kull, Olevi; Lukac, Martin; Marek, Michal; Miglietta, Franco; Polle, Andrea; Raines, Christine; Sabatti, Maurizio; Anselmi, Naldo; Taylor, Gail 2006. Responses to elevated CO2 of a short rotation multispecies poplar plantation: the POPFACE/EUROFACE experiment. In: Nösberger, Josef; Long, Stephen P.; Norby, Richard J.; Stitt, Mark; Hendrey, George R.; Blum, Herbert (ed.), Managed ecosystems and CO2: Case studies, processes, and perspectives. Berlin: Springer, 173–195.

Aan, Anne; Hallik, Lea; Kull, Olevi 2006. Photon flux partitioning among species along a productivity gradient of an herbaceous plant community. Journal of Ecology 94(6): 1143–1155.

Merilo, Ebe; Heinsoo, Katrin; Kull, Olevi; Söderbergh, Ingrid; Lundmark, Tomas; Koppel, Andres 2006. Leaf photosynthetic properties in a willow (Salix viminalis and Salix dasyclados) plantation in response to fertilization. European Journal of Forest Research 125(2): 93–100.

Kull, Olevi; Ehrlich, Üllas 2006. Renewable energy overview of the Baltic states. In: Kellomäki, Seppo; Leinonen, Sanna (eds.), Impacts of Climate Change on Renewable Energy Sources and their Role in Nordic and Baltic Energy Systems: Case of Bio-fuels. (Research Notes 170.) Joensuu: University of Joensuu, Faculty of Forestry, 52–86.

Liberloo, Marion; Tulva, Ingmar; Raïm, Olaf; Kull, Olevi; Ceulemans, Reinhart 2007. Photosynthetic stimulation under long-term CO2 enrichment and fertilization is sustained across a closed Populus canopy profile (EUROFACE). New Phytologist 173(3): 537–549.

 

Vene keeles

 

Kull, Kalevi; Kull, Olevi 1983. Problemy, voznikayuschie pri modelirovanii rosta dereva s uchetom fiziologicheskih mehanizmov. In: Hod rosta i stroenie drevostoev. Kaunas, 14–15.

Kull, Kalevi; Kull, Olevi 1984. Ekofiziologicheskaya model’ rosta eli [Ecophysiological model of spruce growth]. Izvestiya AN Estonskoj SSR, biologiya [Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR, ser. Biology] 33(4): 268–277.

Kull, Olevi; Koppel, Andres 1984. Sezonnaya izmenchivost’ fotosinteticheskoj sposobnosti eli evropejskoj. [Seasonal changes in photosynthetic capacity of Norway spruce.] Lesovedenie 6: 41–46.


Kull, Olevi; Frey, Toomas 1984. O dyhanii stvola eli evropejskoj. [Respiration of Norway spruce stems.] Lesovedenie 6: 47–52.

Kull, Olevi; Koppel, Andres 1985. Izmenchivost’ svetovyh krivyh gazoobmena pobegov eli evropejskoj. In: Stabil’nost’ i produktivnost’ lesnyh ekosistem. Tartu, 77–78.

Frey, Toomas; Kull, Olevi 1985. K uglerodnomu balansu eli evropejskoj. In: Stabil’nost’ i produktivnost’ lesnyh ekosistem. Tartu: 149–150.

Frey, Toomas; Kull, Olevi 1985. Model’ uglerodnogo balansa eli evropejskoj. In: Matematicheskoe modelirovanie v biogeotsenologii. Petrozavodsk, 69–70.

Кулл, О. 1987. Экофизиология CO2-обмена у ели Европейской: автореферат... кандидата биологических наук (03.00.16). Тарту: Тартуский государственный университет.

Kull, Kalevi; Kull, Olevi 1989. Dinamicheskoe modelirovanie rosta derev’ev [Dynamical Modelling of Tree Growth] (Scripta Botanica 5). Tallinn: Valgus.

 

Eesti keeles

 

Kull, Olevi 1972. Kollaste lillede org. Sulesepad 7. Tartu: A. H. Tammsaare nim. Tartu 1. Keskkool, 4445.

Koppel, Andres; Kull, Olevi 1988. Hariliku kuuse fotosünteesi muutused õhu saastamise mõjul. In: Frey, Toomas (ed.), Kaasaegse ökoloogia probleemid: Ökoloogia ja ühiskond. Tartu, 66–68.

Kull, Olevi 1993. Mis on ühist metsade hävitamisel, karjakasvatusel ja külmkapil? Eesti Loodus (9): 290293.

Kull, Kalevi; Kull, Olevi 1994. Biosüsteemide mudelite testimisest. Schola Biotheoretica 20 (Eluteaduse metodoloogia): 38–41.

Kull, Olevi 1997. Professorite kõrghooaeg lõppenud, hädad alles algavad. Postimees 10. juuni.

Koppel, Andres; Kull, Olevi; Zobel, Martin 1997. Muutuv ökoloogia. In: Frey, Toomas (ed.), Kaasaegse ökoloogia probleemid. Tartu, 102–108.

Kull, Olevi; Niinemets, Ülo 2000. Fotosünteesi kohanemine lehestikus. In: Engelbrecht, Jüri (ed.), Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2000. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 4447.

Kull, Olevi 2002. Süsinikuringele tuleks mõelda globaalsemalt: Märt Riistopi artikli “Süsinikuringe metsas” kommentaar. Eesti Mets 3: 43.

Sõber, Anu; Kull, Olevi; Karnosky, David F. 2003. CO2 neeldumine haavapuistus. CO2 ja O3 kõrgenenud kontsentratsioonide mõju. [CO2 uptake in deciduous tree canopies: effects of elevated concentrations of CO2 and O3 on aspen clones.] In: Eesti ökoloogia globaliseeruvas maailmas: Eesti IX ökoloogiakonverentsi lühiartiklid. Tartu: Eesti Ökoloogiakogu, 307–312.

Szava-Kovats, Robert; Kull, Olevi 2003. Orgaanilise aine varud ja kogunemine seoses kuuse-kase segametsa ökosüsteemi vanusega. [Organic matter pools and sequestration in a chronosequence of spruce-birch ecosystem.] In: Eesti ökoloogia globaliseeruvas maailmas: Eesti IX ökoloogiakonverentsi lühiartiklid. Tartu: Eesti Ökoloogiakogu, 313–319.

Kull, Olevi; Szava-Kovats, Robert 2004. Metsa raietsükkel ja mulla süsinik. In: Reintam, Loit (ed.), Muld ökosüsteemis, seire ja kaitse. Tartu: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 64–74.

Kull, Olevi 2004. Alus- ja rakendusökoloogia keskus. In: Lippmaa, Endel; Varlamova, Galina; Help, Helle-Liis (eds.), Eesti teaduse tippkeskused. Tallinn: Eesti teaduse tippkeskuste ühendus, 123–125.

Kull, Olevi 2007. Kohanemiskiirgus. [käsikiri]
Vihula 2006