EESTI SAMMALDE NIMESTIK. LIST OF ESTONIAN BRYOPHYTES. Täiendatud Aprill 2006. Updated in April 2006.

 

Koostajad/Compilers: Nele Ingerpuu (nele.ingerpuu@ut.ee), Aino Kalda, Leiti Kannukene (leiti@loodusmuuseum.ee), Heljo Krall, Mare Leis (mare.leis@ut.ee), Kai Vellak (kai.vellak@ut.ee).

Liikide esinemissagedus Eestis/ The frequency of species occurrence in Estonia:

rr           väga harva (1-3 leiukohta)/ very rare (1-3 localities)

r             harva (4-7 leiukohta)/ rare (4-7 localities)

st r         üsna harva (8-12 leiukohta)/ rather rare (8-12 localities)

p               pillatult (13-20 leiukohta)/ sporadically (13-20 localities)

st fq       üsna sage (21-30 leiukohta)/ rather frequent (21-30 localities)

fq           sage (31-70 leiukohta)/  frequent (31-70 localities)

fqq         väga sage (üle 70 leiukoha)/ very frequent (more than 70 localities)

 

ANTHOCEROTOPHYTA -- KÕDERSAMMALTAIMED

 1. Anthoceros agrestis Paton -- põld‑kõdersammal            p
 2. Phaeoceros carolinianus (Michx.) Prosk. -- kollane nõelsammal            rr

 

MARCHANTIOPHYTA -- HELVIKSAMMALTAIMED
 1. Anastrophyllum hellarianum (Lindenb.) R.M.Schust. -- Helleri ebatähtlehik             p
 2. Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M.Schust. -- väike ebatähtlehik             rr
 3. Aneura pinguis (L.) Dumort -- soo-rasvasammal             fq
 4. Athalamia hyalina (Sommerf.) S.Hatt. -- kahkjas atalaamia             rr
 5. Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske -- ahenev parbik             st r
 6. Barbilophozia barbata (Schreb.) Loeske -- harilik parbik            fqq
 7. Barbilophozia floerkei (F.Weber et D.Mohr) Loeske -- Flörke parbik             rr
 8. Barbilophozia hatcheri (A.Evans) Loeske -- Hatcheri parbik             st r
 9. Barbilophozia kunzeana (Huebener.) Müll.Frib. -- Kunze parbik             r
 10. Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske -- koldparbik             r
 11. Bazzania trilobata (L.) Gray – kolmehõlmaline batsaania             r
 12. Blasia pusilla L. -- savitalluk             fq
 13. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. -- harilik ripsik             fq
 14. Calypogeia azurea Stotler et Crotz – sinakas kottsammal            rr
 15. Calypogeia integristipula Steph. – mets-kottsammal             fq
 16. Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib. -- Mülleri kottsammal             p
 17. Calypogeia neesiana (Mass. et Carest.) Müll.Frib. -- Neesi kottsammal             fq
 18. Calypogeia sphagnicola (Arnell et J.Perss.) Warnst. et Loeske -- raba-kottsammal             st r
 19. Calypogeia suecica (Arnell et J.Perss.) Müll.Frib. -- rootsi kottsammal             p
 20. Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. -- kahetipuline niitsammal             fq
 21. Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb. -- ketjas niitsammal             rr
 22. Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. -- ümaralehine niitsammal             fq
 23. Cephalozia loitlesbergeri Schiffn. -- Loitlesbergeri niitsammal             r
 24. Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort. -- kuulehine niitsammal             p
 25. Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. -- suur niitsammal             p
 26. Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. -- lillakas niidiksammal             st r
 27. Cephaloziella elachista (Gottsche et Rabenh.) Schiffn. – õrn niidiksammal            rr
 28. Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn. -- Hampe niidiksammal             st r
 29. Cephaloziella integerrima (Lindb.) Warnst. -- terveservaline niidiksammal             rr
 30. Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. -- punakas niidiksammal             p
 31. Cephaloziella spinigera (Lindb.) J¸rg. -- kannus-niidiksammal             rr
 32. Chiloscyphus pallescens (Hoffm.) Dumort. -- kahkjas peekersammal             fq
 33. Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda -- roheline peekersammal            p
 34. Cladopodiella fluitans (Nees) J¸rg. -- ujuv võsusammal             p
 35. Conocephalum conicum (L.) Dumort. -- harilik koonik             fq
 36. Fossombronia foveolata Lindb. -- kallasproonik             rr
 37. Fossombronia wondraczekii (Corda) Dumort. -- Wondraczeki proonik             r
 38. Frullania dilatata (L.) Dumort. -- harilik kariksammal             fq
 39. Frullania tamarisci (L.) Dumort. -- tamarisk‑kariksammal             rr
 40. Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees -- haisev maakarikas             st r
 41. Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. -- soo-sigipaunik             st r
 42. Harpantus flotovianus (Nees) Nees -- Flotovi harpantus             rr
 43. Harpanthus scutatus (F.Weber et D.Mohr) Spruce -- kilpjas harpantus             rr
 44. Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph. -- sügis-kõrvsammal             st fq
 45. Jungermannia atrovirens Dumort. -- tume kulbik             rr
 46. Jungermannia caespiticia Lindenb. -- murujas kulbik             r
 47. Jungermannia confertissima Nees -- tihe kulbik             rr
 48. Jungermannia gracillima Sm. -- õrn kulbik             rr
 49. Jungermannia hyalina Lyell -- kahkjas kulbik             r
 50. Jungermannia leiantha Grolle -- keeljas kulbik             p
 51. Jungermannia sphaerocarpa Hook. -- kerajas kulbik             r
 52. Jungermannia subulata A.Evans -- naaskelkulbik             rr
 53. Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle – väike sõrmiksammal             fq
 54. Leiocolea badensis (Gottsche) Müll.Frib. -- Baadeni lõhiksammal                  st r
 55. Leiocolea bantriensis (Hook.) J¸rg.  -- Bantri lõhiksammal             st r
 56. Leiocolea heterocolpos (Hartm.) H.Buch  -- ahenev lõhiksammal                      rr
 57. Leiocolea rutheana (Limpr.) Müll.Frib.  -- Ruthe lõhiksammal             st r
 58. Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. -- nõgusalehine hõlmiksammal             st r
 59. Lepidozia reptans (L.) Dumort. – roomav soomik             fq
 60. Lophocolea bidentata (L.) Dumort. -- kahehambuline kammtupik             p
 61. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. -- erilehine kammtupik             fqq
 62. Lophocolea minor Nees -- väike kammtupik             st fq
 63. Lophozia ascendens (Warnst.) R.M. Schust. – pisi-lõhiksammal            rr
 64. Lophozia bicrenata (Hoffm.) Dumort. -- lõhnav lõhiksammal             st r
 65. Lophozia excisa (Dicks.) Dumort. -- erilehine lõhiksammal             p
 66. Lophozia incisa (Schrad.) Dumort. -- teravahambaline lõhiksammal             p
 67. Lophozia laxa (Lindb.) Grolle -- raba-lõhiksammal            rr
 68. Lophozia longidens (Lindb.) Macoun -- hammas-lõhiksammal             st r
 69. Lophozia longiflora (Nees) Schiffn. -- kõdu-lõhiksammal             p
 70. Lophozia obtusa (Lindb.) A.Evans -- tömp lõhiksammal             rr
 71. Lophozia opacifolia Meyl. -- lihav lõhiksammal             rr
 72. Lophozia perssonii H.Buch et S.W.Arnell – Perssoni lõhiksammal            rr
 73. Lophozia sudetica (Huebener) Grolle -- sudeedi lõhiksammal             rr
 74. Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. -- kivi‑lõhiksammal             fq
 75. Mannia pilosa (Hornem.) Freye et L.Clark – karvane mannia             rr
 76. Mannia sibirica (Müll.Frib) Frye et L.Clark --siberi mannia             rr
 77. Marchantia polymorpha L. -- harilik helvik (maakõrv) (incl. M. alpestris)             fqq
 78. Metzgeria conjugata Lindb. -- suur paelsammal             rr
 79. Metzgeria furcata (L.) Dumort. -- harilik paelsammal             fq
 80. Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche -- iiri mörkia             st r
 81. Mylia anomala (Hook.) Gray -- rabamüülia             fq
 82. Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. -- harilik nardia             st r
 83. Nardia insecta Lindb. -- hõlmine nardia             rr
 84. Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. -- kännukatik             st fq
 85. Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort. -- paljas hammassammal             p
 86. Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. -- kähar pellia             fq
 87. Pellia epiphylla (L.) Corda -- harilik pellia             fq
 88. Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. -- Neesi pellia             p
 89. Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. -- harilik raunik             fqq
 90. Plagiochila porelloides (Nees) Lindenb. -- väike raunik             fq
 91. Porella cordaeana (Huebener) Moore -- Corda porella             st r
 92. Porella platyphylla (L.) Pfeiff. -- suurelehine porella             st r
 93. Preissia quadrata (Scop.) Nees --preissia             fq
 94. Ptilidium ciliare (L.) Hampe -- harilik narmik             fq
 95. Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. -- kaunis narmik             fqq
 96. Radula complanata (L.) Dumort. -- korbasõõrik             fqq

99.  Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi -- paasrebuulia                                  r

 1. Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle -- suur rikardia                        st r

101.             Riccardia incurvata Lindb. -- nõgus rikardia                                        r

102.             Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. -- laiahõlmaline rikardia                          fq

103.             Riccardia multifida (L.) Gray -- sulgjas rikardia                                  st r

104.             Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. -- kämmalrikardia                          p

105.             Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm. – Beyrichi riktsia                                rr

106.             Riccia bifurca Hoffm. -- kaheharuline riktsia                                          st fq

107.             Riccia cavernosa Hoffm. -- poorne riktsia                                          st r

108.             Riccia ciliata Hoffm. -- ripsmeline riktsia                                          st r

109.             Riccia fluitans L. -- ujuv riktsia                                                  st r

110.             Riccia glauca L. -- sinihall riktsia                                                  p

111.             Riccia sorocarpa Bisch. -- tõmmu riktsia                                          p

112.             Riccia warnstorfii Warnst. -- Warnstorfi riktsia                                  rr

113.             Ricciocarpos natans (L.) Corda -- harilik vesilehvik                              st r

114.             Scapania apiculata Spruce -- süstjas skapaania                                    st r

115.             Scapania calcicola (Arnell et J.Perss.) Ingham -- lood-skapaania                    r

116.             Scapania curta (Mart.) Dumort. -- madal skapaania                            p

117.             Scapania gymnostomophila Kaal -- kaljuskapaania                                  rr

118.             Scapania irrigua (Nees) Nees -- loduskapaania                                  st fq

119.             Scapania lingulata H. Buch -- kiviskapaania                                          r

120.             Scapania mucronata H.Buch -- liivskapaania                                  st r

121.             Scapania nemorea (L.) Crolle -- saluskapaania                                rr

122.             Scapania paludicola Loeske et Müll.Frib. -- sooskapaania                          p

123.             Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort. -- varjuskapaania                          r

124.             Scapania undulata (L.) Dumort. -- lainjas skapaania                            r

125.             Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort. -- viltjas udesammal                  p

126.             Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske -- puidu-sagarsammal                  st r

127.             Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch -- suur sagarsammal                  r

 

BRYOPHYTA -- LEHTSAMMALTAIMED

128.             Aloina rigida (Hedw.) Limpr. -- rabe aloina                                          rr

129.             Amblydon dealbatus (Hedw.) Bruch & Schimp. -- tömphammas                  r

130.             Amblystegium confervoides (Brid.) B., S. & G. -- lubi-tömpkaanik                   rr

131.             Amblystegium fluviatile (Hedw.) De Notaris  -- vesi-tömpkaanik               st r

132.             Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw. -- madal tömpkaanik                   rr

133.             Amblystegium riparium (Hedw.) B., S. & G., -- kallas-tömpkaanik                  fq

134.             Amblystegium saxatile Schimp. -- kõdu-tömpkaanik                                  r

135.             Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. -- harilik tömpkaanik                  fqq

136.             Amblystegium subtile (Hedw.) B., S. & G., -- peen tömpkaanik                  fq

137.             Amblystegium tenax (Hedw.) C. Jens. -- jõgi-tömpkaanik                          st r

138.             Amblystegium varium (Hedw.) Lindberg -- muutlik tömpkaanik                 p

139.             Andreaea rupestris Hedw. -- kivi-lõhiskupar                                    st r

140.             Anomodon attenatus (Hedw.) Hüb. -- ahenev tuhmik                                  st r

141.             Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. -- õrn tuhmik                                   fq

142.             Anomodon rugelii (C. Müll.) Keissl. -- kurruline tuhmik                          rr

143.             Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Tayl. -- suur tuhmik                          st fq

144.             Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. -- longus rippsammal                  p

145.             Aphanorrhegma patens (Hedw.) Lindb. -- laiuv mütshellikuke                  rr

146.             Aplodon wormiskioldii (Hornem.) Kindb. -- põhja lihthammas                  r

147.             Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp. -- ahas kadrisammal                  rr

148.             Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp. -- õrn kadrisammal                  p

149.             Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. -- harilik kadrisammal                  fqq

150.             Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr. -- kännuvildik                  fq

151.             Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. -- soovildik                               fqq

152.             Barbula convoluta Hedw. -- kollakas barbula                                  fqq

153.             Barbula unguiculata Hedw. -- punakas barbula                                  fq

154.             Bartramia ithyphylla Brid. -- püstlehine bartraamia                          rr

155.             Bartramia pomiformis Hedw. -- õunjas bartraamia                          r

156.             Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. -- valkjas lühikupar                      fq

157.             Brachythecium campestre (C.Müll.) Schimp. -- aru-lühikupar                      r

158.             Brachythecium erythrorrhizon Schimp. -- punakas lühikupar                      p

159.             Brachythecium glareosum (Spruce) Schimp. -- lubi-lühikupar                      p

160.             Brachythecium mildeanum (Schimp.) Milde -- Milde lühikupar                      p

161.             Brachythecium oedipodium (Mitt.) Jaeg. -- lame lühikupar                      fqq

162.             Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp. -- sulgjas lühikupar                      rr

163.             Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp. -- kivi-lühikupar                      fq

164.             Brachythecium reflexum (Starke) Schimp. -- käänd-lühikupar                      fq

165.             Brachythecium rivulare Schimp. -- lodu‑lühikupar                                  fq

166.             Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. -- harilik lühikupar                      fqq

167.             Brachythecium salebrosum (F.Web. & Mohr.) Schimp. -- sale lühikupar              fqq

168.             Brachythecium starkei (Brid.) Schimp. -- Starke lühikupar                      p

169.             Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. -- turd-lühikupar                      r

170.             Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. -- samet-lühikupar                      fq

171.             Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) Chen -- harilik punasammal          fqq

172.             Bryum algovicum C.Müll. -- rippuv pungsammal                                  p

173.             Bryum arcticum (R.Brown) Bruch & Schimp. -- arktika pungsammal                  rr

174.             Bryum argenteum Hedw. -- hõbe-pungsammal                                  fqq

175.             Bryum badium (Brid.) Schimp. -- ruske pungsammal                                rr

176.             Bryum bicolor Dicks. -- kahevärviline pungsammal                                rr

177.             Bryum blindii Bruch & Schimp. -- Blindi pungsammal                          rr

178.             Bryum caespiticium Hedw. -- muru-pungsammal                                  fq

179.             Bryum calophyllum R.Brown -- laialehine pungsammal                          rr

180.             Bryum capillare Hedw. -- tüve-pungsammal                                          p

181.             Bryum elegans Nees – peen pungsammal                                        r

182.             Bryum flaccidum Brid. -- siginiit-pungsammal                                  p

183.             Bryum funckii Schwaegr. -- Funcki pungsammal                                  r

184.             Bryum imbricatum (Schwaegr.) B. S. G. -- longus pungsammal                    p

185.             Bryum intermedium (Brid.) Bland. -- vahelmine pungsammal                          p

186.             Bryum klinggraeffii Schimp. -- Klinggraeffi pungsammal                          rr

187.             Bryum knowltonii Barnes -- lomp-pungsammal                                  rr

188.             Bryum mamillatum Lindb. -- näsa-pungsammal                                  r

189.             Bryum marratii Wils. -- meri-pungsammal                                          r

190.             Bryum neodamense C.Müll. -- tõmmu pungsammal                                  st r

191.             Bryum pallens Sw. -- kahvatu pungsammal                                          p

192.             Bryum pallescens Schwaegr. -- kahkjas pungsammal                                  fq

193.             Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. et al. -- allika-pungsammal                 fq

194.             Bryum rubens Mitt. – puna-pungsammal                                          rr

195.             Bryum salinum Limpr. -- rand-pungsammal                                          rr

196.             Bryum subelegans Kindb. --     väike pungsammal                                   rr

197.             Bryum subapiculatum Hampe. -- mugul-pungsammal                          rr

198.             Bryum turbinatum (Hedw.) Turn. -- liiv-pungsammal                          rr

199.             Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp. -- soo-pungsammal                  p

200.             Bryum warneum (Röhl.) Bland. ex Brid. -- kallas-pungsammal                  r

201.             Bryum weigelii Spreng. -- Weigeli pungsammal                                  r

202.             Buxbaumia aphylla Hedw. -- lehitu hiidkupar                                      st r

203.             Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl. -- roheline hiidkupar                      r

204.             Callicladium haldanianum (Grev.) Crum -- kalliklaadium                          st r

205.             Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. -- südajas tömptipp                       fq

206.             Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. -- suur tömptipp                               fq

207.             Calliergon megalophyllum Mik. -- vesi‑tömptipp                                rr

208.             Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb. -- harkroodne tömptipp                       rr

209.             Calliergon stramineum (Brid.) Kindb. -- kollakas tömptipp                       st fq

210.             Calliergon trifarium (Web. & Mohr) Kindb. -- ümaralehine tömptipp                 st r

211.             Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske -- harilik teravtipp                       fqq

212.             Campylium calcareum Crundw. & Nyh. -- lubi-kuldsammal                          st r

213.             Campylium chrysophyllum (Brid.) J.Lange -- harilik kuldsammal                  fqq

214.             Campylium elodes (Lindb.) Kindb. -- soo-kuldsammal                          st r

215.             Campylium halleri (Hedw.) Lindb. -- Halleri kuldsammal                          r

216.             Campylium polygamum (Schimp.) J.Lange & C.Jens. -- rand‑kuldsammal              p

217.             Campylium sommerfeltii (Myr.) J.Lange -- mets-kuldsammal                          fq

218.             Campylium stellatum (Hedw.) J.Lange & C.Jens. -- täht-kuldsammal                  fq

219.             Campylopus fragilis (Brid.) B., S. & G.                                        rr

220.             Campylopus pyriformis (K.F.Schultz) Brid. -- pirnjas kõverharjak                  rr

221.             Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. -- mustpeasammal                              p

222.             Ceratodon conicus (Hampe) Lindb. -- püst-punaharjak                            st r

223.             Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. -- harilik punaharjak                    fqq

224.             Cinclidium stygium Sw. -- manalasammal                                          st r

225.             Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout -- harilik juuslehik                       fq

226.             Cirriphyllum tenuinerve (Lindb.) Wijk. & Marg. -- lubi-juuslehik                       rr

227.             Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr -- harilik tüviksammal                  fqq

228.             Conardia compacta (Drumm.) Robins. -- konardia                               rr

229.             Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce -- sõnajalg-nöörsammal                  fq

230.             Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. -- kähar sulgsammal                  fq

231.             Cynodontium bruntonii (Sm.) B., S. & G.                                        rr

232.             Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. -- pugu‑penihammas                  st r

233.             Desmatodon heimii (Hedw.) Mitt. -- meri-tupssammal                          p

234.             Desmatodon randii (Kenn.) Laz. -- Randi tupssammal                          rr

235.             Dichelyma capillaceum (Dicks.) Myr. -- juus-kiilsirbik                               rr

236.             Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr. -- vesi-kiilsirbik                               r

237.             Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. -- õrn harkhammas                  st r

238.             Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. -- pugu-kaksikhambake                  st fq

239.             Dicranella crispa (Hedw.) Schimp. -- kähar kaksikhambake                          st r

240.             Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. -- suur kaksikhambake                  st fq

241.             Dicranella humilis Ruthe – madal kaksikhambake                                rr

242.             Dicranella rufescens (Dicks.) Schimp. -- ruuge kaksikhambake                  rr

243.             Dicranella schreberiana (Hedw.) Crum & Andreson -- Schreberi kaksikhambake  p

244.             Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. -- naaskel-kaksikhambake                  p

245.             Dicranella varia (Hedw.) Schimp. -- püstlehine kaksikhambake                  st fq

246.             Dicranodontium denudatum (Brid.) Britt.                                        rr

247.             Dicranum bergeri Hoppe -- raba-kaksikhammas                                  fq

248.             Dicranum bonjeanii De Not. -- soo-kaksikhammas                                  fq

249.             Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb. -- keerd-kaksikhammas                  p

250.             Dicranum drummondii C.Müll. -- Drummondi kaksikhammas                  st r

251.             Dicranum flagellare Hedw. -- kännu-kaksikhammas                                  st fq

252.             Dicranum flexicaule Brid. -- kamm-kaksikhammas                                  st r

253.             Dicranum fuscescens Sm. -- madal kaksikhammas                                  fq

254.             Dicranum leioneuron Kindb. -- ümaralehine kaksikhammas                          st r

255.             Dicranum majus Sm. -- suur kaksikhammas                                          fq

256.             Dicranum montanum Hedw. -- kase-kaksikhammas                                  fqq

257.             Dicranum muehlenbeckii Bruch & Schimp. -- Mühlenbeckii kaksikhammas        rr

258.             Dicranum polysetum Sw. -- lainjas kaksikhammas                                  fqq

259.             Dicranum scoparium Hedw. -- harilik kaksikhammas                          fqq

260.             Dicranum spurium Hedw. -- nõmme-kaksikhammas                                  p

261.             Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. -- roheline kaksikhammas                  p

262.             Didymodon fallax (Hedw.) Zander -- pude niithammas                          fq

263.             Didymodon ferrugineus (Besch.) M.Hill -- sirpjalehine niithammas          st r

264.             Didymodon insulanus (De Not.) M.Hill -- kivi-niithammas                  st r

265.             Didymodon rigidulus Hedw. -- harilik niithammas                          fq

266.             Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa -- lubi-niithammas                          st r

267.             Didymodon vinealis (Brid.) Zander -- müür-niithammas                          rr

268.             Diphyscium foliosum (Hedw.) Mohr -- rohkelehine munakupar                    rr

269.             Discelium nudum (Dicks.) Brid. -- paljas punglehik                              rr

270.             Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. -- läikiv lapiksammal          fq

271.             Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch & Schimp. -- tume lapiksammal          p

272.             Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout. -- tuhm jõhvsammal                          p

273.             Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe -- lood-jõhvsammal                  fqq

274.             Ditrichum lineare (Sw.) Lindb. -- püstlehine jõhvsammal                          rr

 1. Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe                                           rr

276.             Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe -- pisi-jõhvsammal                          st r

277.             Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. -- kallas-sirbik                          fq

278.             Drepanocladus capillifolius (Warnst.) Warnst. -- juus-sirbik                          r

279.             Drepanocladus cossoni (Schimp.) Loeske -- tavasirbik                              fq

280.             Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. -- koldsirbik                    st fq

281.             Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst. -- kaunis sirbik                          st fq

282.             Drepanocladus sendtneri (H.Müll.) Warnst. -- lubi-sirbik                          p

283.             Drepanocladus tenuinervis T.Kop. -- peeneroodne sirbik                          r

284.             Encalypta ciliata Hedw. -- ripstanukas                                          rr

285.             Encalypta mutica I.Hag. -- könttanukas                                          r

286.             Encalypta rhabtocarpa Schwaegr. – punane tanukas                                  p

287.             Encalypta streptocarpa Hedw. -- paetanukas                                  fqq

288.             Encalypta vulgaris Hedw. -- harilik tanukas                                          p

289.             Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe. -- saagjas kübesammal                  rr

290.             Eucladium verticillatum (Brid.) Bruch & Schimp. -- männas-euklaadium          rr

291.             Eurhynchium angustirete (Broth.) T.Kop. -- kähar salusammal                  fqq

292.             Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac. -- tuhm salusammal                  st fq

293.             Eurhynchium praelongum (Hedw.) Schimp. -- kohev salusammal                  st fq

294.             Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. -- väike salusammal                  fq

295.             Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. – kurd-salusammal                  rr

296.             Fissidens adianthoides Hedw. -- harilik tiivik                                  fqq

297.             Fissidens arnoldii Ruthe -- tömbilehine tiivik                                  rr

298.             Fissidens bryoides Hedw. – pungsammal-tiivik                                  p

299.             Fissidens dubius P.Beauv. -- harjastiivik                                            st fq

300.             Fissidens exilis Hedw. -- ahtalehine tiivik                                          st r

301.             Fissidens gracilifolius Brugg. & Nyh. -- sale tiivik                                  p

302.             Fissidens osmundoides Hedw. -- turvastiivik                                    fq

303.             Fissidens pusillus (Wils.) Milde -- pisitiivik                                          st r

304.             Fissidens taxifolius Hedw. -- savitiivik                                               fq

305.             Fontinalis antipyretica Hedw. --harilik vesisammal                          st fq

306.             Fontinalis dalecarlica Schimp. -- dalarna vesisammal                          r

307.             Fontinalis hypnoides Hartm. -- ulmik-vesisammal                          st r

308.             Fontinalis squamosa Hedw. -- soomus-vesisammal                          rr

309.             Funaria hygrometrica Hedw. -- harilik hellik                                  fqq

310.             Grimmia crinita Brid. -- pung-rahnik                                          rr

311.             Grimmia hartmanii Schimp. -- Hartmani rahnik                                  p

312.             Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. -- harilik rahnik                                  p

313.             Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. -- hall rahnik                                  st fq

314.             Grimmia trichophylla Grev. -- mustjas rahnik                                  fq

315.             Gymnostomum aeruginosum J.Sm. -- kalju-silekupar                              st r

316.             Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch. -- lubi-silekupar                      st r

317.             Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. -- õrn pisikrässik                            st r

318.             Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs -- läikiv kurdsirbik                    p

319.             Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. -- lumilehik                                       fqq

320.             Helodium blandowii (Web. & Mohr.) Warnst. -- harilik sookammik          st fq

321.             Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats. -- ebalumik                                       fq

322.             Herzogiella striatella (Brid.) Iwats. -- väike ebalumik                               rr

323.             Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. -- lamelehik                               fq

324.             Homalothecium lutescens (Hedw.) Robins. -- harilik meelik                          fqq

325.             Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. -- paasmeelik                  fqq

326.             Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske -- käändmallik                          st r

327.             Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. -- harilik vesiulmik                       p

328.             Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. -- harilik laanik                          fqq

329.             Hylocomium umbratum (Hedw.) B., S. & G. -- varjulaanik                    r

330.             Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dix. -- lubi-hümenostüülium                  p

331.             Hypnum cupressiforme Hedw. -- läikulmik                                       fqq

332.             Hypnum lindbergii Mitt. -- Lindbergi ulmik                                          st fq

333.             Hypnum pallescens (Hedw.) P.Beauv. -- kahkjas ulmik                          fq

334.             Hypnum pratense (Rabenh.) W.Koch ex Hartm. -- aasulmik                       st r

335.             Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Iwats. -- kaunis sarmik                          rr

336.             Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov. -- harilik hännik                          p

337.             Isothecium myosuroides Brid. -- õrn hännik                                          r

338.             Kiaeria blyttii (Schimp.) Broth. -- Blytti tõmmuhammas                          rr

339.             Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. -- väike saletipik                               fqq

340.             Leskea polycarpa Hedw. -- tüve‑karesammal                                      st r

341.             Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. -- harilik valvik                          st fq

342.             Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. -- harilik hiissammal                  fqq

343.             Loeskypnum badium (Hartm.) Paul -- järve vasksirbik                            rr

344.             Meesia longiseta Hedw. -- harjakas tahuksammal                                  r

345.             Meesia triquetra (Richter) Ångstr. -- kolmis-tahuksammal                          st r

346.             Meesia uliginosa Hedw. -- soo-tahuksammal                                        r

347.             Mnium hornum Hedw. -- hammas‑tähtsammal                                  st fq

348.             Mnium marginatum (Dicks.) P. Beauv. -- ääris-tähtsammal                  st r

349.             Mnium stellare Hedw. -- sinakas tähtsammal                                  p

350.             Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. -- murutulvik                            rr

351.             Myurella julaceae (Schwaegr.) Schimp. -- nöör-hiirsammal                  p

352.             Neckera complanata (Hedw.) Hüb. -- lame õhik                                  p

353.             Neckera crispa Hedw. -- kurdõhik                                               r

354.             Neckera pennata Hedw. -- sulgjas õhik                                          fq

355.             Octodiceras fontanum (B.Pyl.) Lindb. -- allika-vesitiivik                               rr

356.             Oncophorus wahlenbergii Brid. -- Wahlenbergi pugukupar                    rr

357.             Orthotrichum affine Brid. -- sarnastutik                                          fq

358.             Orthotrichum anomalum Hedw. -- kivitutik                                          fq

359.             Orthotrichum cupulatum Brid. -- tume tutik                                          st r

360.             Orthotrichum diaphanum Brid. – karv-tutik                                          r

361.             Orthotrichum gymnostomum Brid. -- hambutu tutik                                  st r

362.             Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor -- Lyelli tutik                         rr

363.             Orthotrichum obtusifolium Brid. -- tömbilehine tutik                                  fq

364.             Orthotrichum pallens Brid. -- kahkjas tutik                                          p

365.             Orthotrichum pumilum Anon. -- kääbustutik                                  fq

366.             Orthotrichum rupestre Schwaerg. -- kaljututik                                       fq

367.             Orthotrichum speciosum Nees -- tüvetutik                                       fqq

368.             Orthotrichum stramineum Hornsch. -- kollakas tutik                                  rr

369.             Oxystegus tenuirostris (Hook. & Tayl.) A.J.E. Sm. – liiv-kräsusammal        rr

370.             Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. -- soosammal                          p

371.             Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra -- kamm-roodik                          p

372.             Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra -- põhja-roodik                          rr

373.             Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske -- pikalehine ebavalvik              fq

374.             Phascum cuspidatum Hedw. -- teravalehine ümarkupar                            p

375.             Philonotis caespitosa Jur. -- hõre allikasammal                                  st r

376.             Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp. -- lubi-allikasammal                  p

377.             Philonotis fontana (Hedw.) Brid. -- harilik allikasammal                          p

378.             Physcomitrium eurystomum Sendtn. -- väike mütshellik                              rr

379.             Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Brid. -- pirnjas mütshellik                      st fq

380.             Plagiomnium affine (Bland.) T.Kop. -- sarnas-lehiksammal                          fqq

381.             Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.Kop. -- mets-lehiksammal                  fqq

382.             Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.Kop. -- suur lehiksammal                  fqq

383.             Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.Kop. -- lodu-lehiksammal                          p

384.             Plagiomnium medium (Bruch. & Schimp.) T.Kop. -- keskmine lehiksammal          p

385.             Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.Kop. -- lubi-lehiksammal                  st r

386.             Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.Kop. -- lainjas lehiksammal                  fqq

387.             Plagiopus oederiana (Sw.) Crum & Anderson -- Oederi põiksammal                  r

388.             Plagiothecium cavifolium (Brid.) Iwats. -- nõgusalehine põikkupar            p

389.             Plagiothecium curvifolium Limpr. -- kaarlehine põikkupar                    st fq

390.             Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. -- hambuline põikkupar            fq

391.             Plagiothecium laetum Schimp. -- harilik põikkupar                            fq

392.             Plagiothecium latebricola Schimp. -- varju-põikkupar                            st r

393.             Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg. -- salu-põikkupar                            p

394.             Plagiothecium ruthei Limpr. -- Ruthe põikkupar                                    st r

395.             Plagiothecium succulentum (Wils.) Lindb. -- turd-põikkupar                    p

396.             Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp. -- lainjas põikkupar                    r

397.             Platydictya jungermannioides (Brid.) Crum -- kivikääbik                            st r

398.             Platygyrium repens (Brid.) Schimp. -- roomav sõõrsammal                          p

399.             Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh. -- naaskel‑pleuriidium                  st r

400.             Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. -- harilik palusammal                          fqq

401.             Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv. -- aaloe-karviksammal                          rr

402.             Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. -- hammas-karviksammal                          st r

403.             Pogonatum nanum (Hedw.) P.Beauv. -- kääbus karviksammal                  rr

404.             Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv. -- urn-karviksammal                  p

405.             Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. -- mugulpirnik                          r

406.             Pohlia camptotrachela (Ren. & Card.) Broth. -- terapirnik                      r

407.             Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. -- läikiv pirnik                                          p

408.             Pohlia elongata Hedw. -- piklik pirnik                                          rr

409.             Pohlia lescuriana (Sull.) Iish. -- purpurpirnik                                  rr

410.             Pohlia melanodon (Brid.) Shaw -- klintpirnik                                      st r

411.             Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. -- longus pirnik                                  fqq

412.             Pohlia proligera (Breidl.) H.Arn. -- värtenpirnik                                  st r

413.             Pohlia sphagnicola (Bruch & Schimp.) Lindb. & Arn. – rabapirnik           st r

414.             Pohlia wahlenbergii (Web. & Mohr) Andrews -- vesipirnik                      p

415.             Polytrichum commune Hedw. -- harilik karusammal                                  fqq

416.             Polytrichum formosum Hedw. -- kaunis karusammal                                  p

417.             Polytrichum juniperinum Hedw. -- palu-karusammal                                  fqq

418.             Polytrichum longisetum Sw. ex Brid. -- nõtke karusammal                          p

419.             Polytrichum pallidisetum Funck -- kahkjas karusammal                          rr

420.             Polytrichum piliferum Hedw. -- liiv-karusammal                                  fqq

421.             Polytrichum strictum Brid. -- raba-karusammal                                  fqq

422.             Pottia bryoides (Dicks.) Mitt. -- pung-pisisammal                          rr

423.             Pottia davalliana (Sm.) C.Jens. -- Davalli pisisammal                          st r

424.             Pottia intermedia (Turn.) Fürnr. -- vahelmine pisisammal                  p

425.             Pottia lanceolata (Hedw.) C.Müll -- süstlehine pisisammal                  rr

426.             Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp. -- põld-pisisammal                  p

427.             Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Reim. -- läikiv ebakübesammal              rr

428.             Pseudobryum cinclidioides (Hüb.) T.Kop. -- lodu-ebapungsammal              p

429.             Pseudocrossidium hornschuchianum (K.F.Schultz) Zander -- rulluv ripssammal  r

430.             Pseudocrossidium revolutum (Brid.) Zander – mugul-ripssammal                  rr

431.             Pseudoleskeella catenulata (Schrad.) Kindb. -- lubi-lesiksammal                  r

432.             Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh. -- rood-lesiksammal                          fqq

433.             Pterigynandrum filiforme Hedw. -- niitjas tiibsammal                          st r

434.             Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. -- sale katiksammal                          rr

435.             Ptilium crista‑castrensis (Hedw.) De Not. -- harilik lehviksammal                  fq

436.             Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. -- harilik korbik                          fqq

437.             Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. -- laialehine härmik                        rr

438.             Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. -- liiv-härmik                                  fqq

439.             Racomitrium elongatum Frisv. -- pikalehine härmik                                  r

440.             Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid. -- haruhärmik                          r

441.             Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. -- kivihärmik                          st fq

442.             Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. -- villhärmik                              p

443.             Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. -- pisikupraline härmik                  p

444.             Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. – sudeedi härmik                rr

445.             Rhizomnium magnifolium (Horik.) T.Kop. -- suurelehine viltvars                  rr

446.             Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T.Kop. -- kõrge viltvars          st r

447.             Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.Kop. -- oja-viltvars                          fqq

448.             Rhodobryum ontariense (Kindb.) Par. -- nutt‑roossammal                  st r

449.             Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. -- harilik roossammal                          fqq

450.             Rhynchostegium murale (Hedw.) B.,S. & G. -- müür-nokksammal                  st r

451.             Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Card. -- kallas-nokksammal                 p

452.             Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. -- nõtke käharik                        rr

453.             Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. -- niidukäharik                          fqq

454.             Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.Kop. -- petlik käharik                  st r

455.             Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. -- metsakäharik                          fqq

456.             Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. -- kurdsammal                                  rr

457.             Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. -- sinisammal                          rr

458.             Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske -- harilik sanioonia                              fqq

459.             Schistidium agassizii Sull. & Lesq. -- Agassizi lõhistanukas                          rr

460.             Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. -- harilik lõhistanukas          fqq

461.             Schistidium confusum Blom -- petlik lõhistanukas                                  rr

462.             Schistidium crassipilum Blom – müür-lõhistanukas                         rr

463.             Schistidium elegantulum Blom – lubi-lõhistanukas                         rr

464.             Schistidium maritimum (Turn.) Bruch & Schimp. -- meri-lõhistanukas          rr

465.             Schistidium papillosum Culm. – näsa-lõhistanukas                          rr

466.             Schistidium rivulare (Brid.) Podp. -- oja-lõhistanukas                          r

467.             Schistidium trichodon (Brid.) Poelt. -- sale lõhistanukas                          fq

468.             Schistostega pennata (Hedw.) Web. & Mohr. -- helgik                          st r

469.             Scleropodium purum (Hedw.) Grout -- harilik viherik                          st fq

470.             Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. -- harilik skorpionsammal              fq

471.             Scorpidium turgescens (T.Jens.) Loeske -- sirge skorpionsammal                      p

472.             Seligeria calcarea (Hedw.) B.,S. & G. -- lubi-seligeeria                               st r

473.             Seligeria campylopoda Kindb. -- kaarseligeeria                                  st r

474.             Seligeria donniana (Sm.) C.Müll. -- Doni seligeeria                               rr

475.             Seligeria patula (Lindb.) Broth. -- kolmis-seligeeria                               rr

476.             Seligeria pusilla (Hedw.) B.,S. & G. -- pisiseligeeria                                st r

477.             Seligeria recurvata (Hedw.) B., S. & G. -- käändseligeeria                       r

478.             Sphagnum angustifolium (Russ.) C.Jens. -- kitsalehine turbasammal                 fq

479.             Sphagnum aongstroemii C.Hartm. -- Ångstroemi turbasammal                  rr

480.             Sphagnum austinii Aust. – kattuvlehine turbasammal                                  st r

481.             Sphagnum balticum (Russ.) C.Jens. -- balti turbasammal                          fq

482.             Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. -- teravalehine turbasammal                  fqq

483.             Sphagnum centrale S.Arn & C.Jens. -- kahkjas turbasammal                          fq

484.             Sphagnum compactum Lam. & DC -- tihe turbasammal                          st fq

485.             Sphagnum contortum K.F. Schultz -- keerd--turbasammal                          fq

486.             Sphagnum cuspidatum Hoffm. -- pudev turbasammal                          fq

487.             Sphagnum denticulatum Brid. (S. auriculatum) -- kõrv-turbasammal                rr

488.             Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr. -- hõre turbasammal                          fq

489.             Sphagnum fimbriatum Wils. & J.D. Hook. -- narmaslehine turbasammal          st fq

490.             Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. -- harilik turbasammal                          fq

491.             Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. -- pruun turbasammal                          fqq

492.             Sphagnum girgensohnii Russ. -- Girgensohni turbasammal                          fq

493.             Sphagnum inundatum Russ. -- loigu-turbasammal                                  st r

494.             Sphagnum jensenii H.Lindb. -- Jenseni turbasammal                                  rr

495.             Sphagnum lindbergii Lindb. -- Lindbergi turbasammal                          st r

496.             Sphagnum magellanicum Brid. -- lillakas turbasammal                          fqq

497.             Sphagnum majus (Russ.) C.Jens. -- turris turbasammal                          fq

498.             Sphagnum molle Sull. -- pehme turbasammal                                  rr

499.             Sphagnum obtusum Warnst. -- tömp turbasammal                                  st fq

500.             Sphagnum palustre L. -- nõgusalehine turbasammal                                  fq

501.             Sphagnum papillosum Lindb. -- näsajas turbasammal                          st fq

502.             Sphagnum platyphyllum (Braithw.) Warnst. -- laialehine turbasammal          p

503.             Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst. -- viierealine turbasammal          r

504.             Sphagnum riparium Ångstr. -- kallas-turbasammal                                  fq

505.             Sphagnum rubellum Wils. -- punane turbasammal                                  fqq

506.             Sphagnum russowii Warnst. -- Russowi turbasammal                          fq

507.             Sphagnum squarrosum Crome -- mets-turbasammal                                  fqq

508.             Sphagnum subfulvum Sjörs. -- põhja-turbasammal                                  rr

509.             Sphagnum subnitens Russ. & Warnst -- sulgjas turbasammal                          st fq

510.             Sphagnum subsecundum Nees -- lodu-turbasammal                                  p

511.             Sphagnum tenellum (Brid.) Bory -- õrn turbasammal                                  fq

512.             Sphagnum teres (Schimp.) C.Hartm. & Ångstr. -- allikasoo-turbasammal          fq

513.             Sphagnum warnstorfii Russ. -- Warnstorfi turbasammal                          fq

514.             Sphagnum wulfianum Girg. -- Wulfi turbasammal                                  fq

515.             Splachnum ampullaceum Hedw. -- pudelpõisik                                  p

516.             Splachnum rubrum Hedw. -- punane põisik                                          st r

517.             Splachnum sphaericum Hedw. -- kerajas põisik                                  rr

518.             Splachnum vasculosum Hedw. -- anum-põisik                                  r

519.             Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Marg. -- liibuv lamesarmik          p

520.             Tayloria tenuis (Dicks.) Schimp. -- väike trompetsammal                          rr

521.             Tetraphis pellucida Hedw. – harilik kännik                                        fqq

522.             Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch & Schimp. -- punane tetraploodon          rr

523.             Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang. -- kähar põõsassammal                  st r

524.             Thuidium abietinum (Hedw.) B., S. & G. -- loodehmik                          fqq

525.             Thuidium delicatulum (Hedw.) B., S. & G. -- metsehmik                          fq

526.             Thuidium minutulum (Hedw.) B., S. & G. -- väike ehmik                          rr

527.             Thuidium philibertii Limpr. – niiduehmik                                  fqq

528.             Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. -- tüveehmik                          fq

529.             Thuidium tamariscinum (Hedw.) B., S. & G. -- laane-ehmik                          st fq

530.             Timmia bavarica Hessl. -- baieri timmia                                          st r

531.             Timmia megapolitana Hedw. -- meklenburgi timmia                                  st r

532.             Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske -- viltulmik                               fq

533.             Tortella fragilis (Hook. & Wils.) Limpr. -- habras keerdsammal                  fq

534.             Tortella inclinata (Hedw.f.) Limpr. -- madal keerdsammal                          fq

535.             Tortella rigens Alb. -- jäik keerdsammal                                          st r

536.             Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. -- lood-keerdsammal                          fqq

537.             Tortula lingulata Lindb. -- keeljas keerik                                          st r

538.             Tortula muralis Hedw. -- müürkeerik                                          fq

539.             Tortula norvegica (Web.) Lindb. -- norra keerik                                  rr

540.             Tortula ruraliformis (Besch.) Grout -- randkeerik                          p

541.             Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. Et al. -- harilik keerik                          fqq

542.             Tortula subulata Hedw. -- naaskelkeerik                                         p

543.             Tortula virescens (De Not.) De Not. -- tüvekeerik                             p

544.             Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. -- kaelakas tremaatodon                  st r

545.             Trichostomum crispulum Bruch -- kähar juussammal                          r

546.             Tricostomum brachydontium Bruch – suur juussammal                          rr

547.             Ulota bruchii Brid. -- Bruchi säbrik                                                  st r

548.             Ulota coarctata (P.Beauv.) Hammar -- sile säbrik                                  rr

549.             Ulota crispa (Hedw.) Brid. -- harilik säbrik                                          fq

550.             Ulota curvifolia (Wahlenb.) Lilj. -- kaarlehine säbrik                                  r

551.             Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid. -- Drummondi säbrik                  rr

552.             Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar – Hutchinsi säbrik                                  rr

553.             Warnstorfia exannulata (B., S. & G.) Loeske -- tugev vesisirbik                       fq

554.             Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske -- ujuv vesisirbik                               fq

555.             Warnstorfia trichophylla (Warnst.) Tuom. & T.Kop. -- pintsel-vesisirbik               st r

556.             Warnstorfia tundrae (H.Arn.) Loeske -- tundra vesisirbik                               st r

557.             Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur. -- pisisuu-krässik                  p

558.             Weissia controversa Hedw. -- käändkrässik                                          st r

559.             Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) C.Müll. -- laiuv krässik                  r

560.             Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. -- roheline krussik                          st r

 

 

Liigid, mille olemasolu Eesti floras vajab kinnitust (proovid määrajal kaduma läinud)

 

Lophozia ciliata Damsh. et al. -- rips-lõhiksammal                

Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. -- õrn nokksamblake