GOTTFRIED ALBRECHT GERMANN  (1773 - 1809)


 
Gottfried Albrecht Germann sündis 19. detsembril 1773. aastal Riias. 

G.A. Germann õppis aastatel 1782-1792 Riia Toomkoolis ja seejärel 1792-1795 Saksamaal Jena Ülikooli arsti- ja loodusteaduskonnas, mille lõpetas meditsiini- ja kirurgiadoktori kraadiga. Õpingute ajal täiendas G.A. Germann end Kielis G.H. Weberi juures botaanika alal. G.A. Germann oli Jena Looduseuurijate Seltsi asutajaliige. 1796. aastal töötas ta lühikest aega Berliinis Bloch'i looduslookabinetis, kus koostas kabineti kollektsioonide täieliku nimestiku. Aastatel 1798-1800 praktiseeris arstina Peterburis ning hiljem Saksamaal Wolmaris.

1802. aastal kutsuti G.A. Germann taasavatud Tartu Ülikooli esimeseks üldise loodusteaduse ja botaanika professoriks. 1803. aastal asutas G.A. Germann Tartu Ülikooli botaanikaaia, mis algselt paiknes Vanemuise tänaval praeguse ülikooli õppehoone vastas. Vaid aasta pärast asutamist kasvas ülikooli botaanikaaias 1121 liiki taimi. Eesmärgiga täiendada looduskabineti õppe- ja teaduslikke kogusid korraldas ta aastatel 1803-1805 koos mõne üliõpilasega mitmeid uurimisreise Eesti- ja Liivimaal. 1804. aastal reisis ta koos 6 tudengiga läbi Soome Valge mere äärde. Looduskabineti kogude alusel on loodud hiljem Tartu Ülikooli Zooloogia (1822) ja Geoloogia (1820) muuseumid. 

1806. aastal kolis Tartu Ülikooli botaanikaaed G.A. Germanni juhtimisel oma praegusele asukohale Laial tänaval. 1806. aastal ehitati ka botaanikaaia peahoone (praegu Lai 40 tiigipoolne osa) ja kasvuhoonete (Lai 38) maja. 1807. aastal, aasta pärast botaanikaaia kolimist kasvas aias 2367 liiki avamaataimi. G.A. Germann tegeles ka Toomemäe haljastamise ja puhkepargiks kujundamisega.

G.A. Germann suri Tartus 28. novembril 1809. aastal 35-aastasena tuberkuloosi.

Tähtsamad trükitööd:

Germann, G.A. 1805. Reise durch Estland, vorzüglich botanischen Inhalts, im Sommer 1803 unternommen von dem Herrn Professor Germann in Dorpat. In: Hoppe, D.H. (Red.) Neue botanisches Taschenbuch für die Anfänger  dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst auf das Jahr 1805. J.E. Monath und J.F. Russer, Nürnberg und Adorf, S. 57-105.
Germann, G.A. 1805. Beschreibung einer neuen Art der Gattung Valeriana pubescens Herm. Regensb. Bot. Zeit., 23, S. 359-361.
Germann, G.A. 1807. Verzeichniss der Pflanzen des botanischen Gartens der kaiserlichen Universität zu Dorpat, im Jahr 1807. M.G. Grenzius, Dorpat. 143 S.


Loodud 16. veebruaril 2000. webmaster@Moritz.botany.ut.ee