Prof. Meelis Pärtel


Makroökoloogia töörühma juht, botaanikaprofessor
meelis.partel[at]ut.ee

Minu peamiseks uurimisvaldkonnaks on bioloogilise mitmekesisuse makroökoloogia. Proovides vaadata kaugemale senisest traditsioonilisest käsitlusest, uurin ma koosluste evolutsioonilist kujunemist ja maastike ajalugu ning töötan uudsetele lähenemisnurkadele tuginedes välja uusi teooriaid ja meetodeid. Mind paelub suurte- ja väikeseskaalaliste protsesside seostamine bioloogilise mitmekesisuse mustritega, eriti liigifondi kontseptsioon globaalses skaalas, aga ka ruumilise heterogeensuse mõju. Lisaks taksonoomilisele mitmekesisusele olen uurinud ka geneetilist, funktsionaalset, fülogeneetilist ja maa-alust mitmekesisust. Uurimisobjektideks on olnud taimekooslused üle maailma, kuid sagedamini on nendeks avakooslused e niidud. Lisaks töörühmale juhtimisele olen Eesti teaduskompetentsi nõukogu liige ning toimetan ajakirju Journal of Vegetation Science, Applied Vegetation Science ja Oecologia.

Olen vastutavaks täitjaks sihtfinantseeritavas teadusteemas "Taimede bioloogilise mitmekesisuse komponendid: seosed suure- ja väikeseskaalaliste protsessidega" (2008-2013), Eesti Teadusfondi grandiprojektis "Taimede mitmekesisus, liikide kooseksisteerimine ja keskkonna heterogeensus: väljakutse olemasolevale paradigmale" (2010-2013) ning osalen ka Euroopa Liidu projektides ECOCHANGE ja SCALES. Vaata minu CV-d ja publikatsioonide nimekirja ETIS-es.