Dr. Aurèle Toussaint


Makroökoloogia teadur
toussaint.aurele[at]gmail.com

Oma doktorikraadi kaitsesin Toulouse III, Paul Sabatier nim. Ülikoolis Prantsusmaal. Doktorantuuri uurimisteemaks oli magevee kalade funktsionaalne mitmekesisus globaalsel skaalal. Hetkel huvitavad mind erinevate liigirühmade suureskaalalised leviku ja funktsionaalse mitmekesisuse mustrid. Makroökoloogia töörühmas on minu eesmärgiks välja arendada uusi statistilisi mudeleid ja biodiversiteedi indekseid, kasutades statistikaprogrammi R.

Lisainfo leitav minu kodulehelt