märksõnu
mullateadusest
ja ökoloogiast


  Eesti mullastiku
kaarte


  gleimullad
  gleistunud
mullad
  lammi- ja
rannamullad
  soomullad
  leedemullad
  leet-gleimullad
  leetunud
mullad
  näivleetunud
mullad
  pruunmullad
  leostunud ja
leetjad mullad
  metsakõdu
  rendsiinad
  mullad, mida
Eestis ei esine
            

GLEISTUNUD MULLAD * GLEYIC SOILS

1. Gleistunud rendsiina pael
Rendzi-Gleyic Leptosol on limestone2. Gleistunud rendsiina rähkmoreenil
Calcari-Sceleti-Gleyic Regosol (Rendzi-Gleyic Leptosol) on calcareous pebble till3. Gleistunud leostunud liivsavimuld kollakashallil karbonaatsel moreenil
Gleyic Cambisol on yellowish-grey calcareous till4. Gleistunud leetjas saviliivmuld kollakashallil karbonaatsel moreenil
Gleyic Luvisol on yellowish-grey calcareous till5. Gleistunud leetjas saviliiv-(liivsavi-)muld punakaspruunil karbonaatsel moreenil
Gleyic Luvisol on reddish-brown calcareous till6. Gleistunud leetjas liivsavimuld karbonaatsel uhtsavil
Gleyic Luvisol on Holocene calcareous clay7. Gleistunud hele näivleetunud liivsavimuld savimoreenil
Gleyic Planosol on clayey till8. Gleistunud hele näivleetunud saviliivmuld karbonaadivaesel moreenil
Stagnic Albeluvisol on noncalcareous till9. Gleistunud leetunud liivmuld all-lasuval moreenil kujunenud näivleetunud mullal
Umbri-Gleyic Podzol on Stagnic Luvisol derived from reddish-brown till