märksõnu
mullateadusest
ja ökoloogiast


  Eesti mullastiku
kaarte


  gleimullad
  gleistunud
mullad
  lammi- ja
rannamullad
  soomullad
  leedemullad
  leet-gleimullad
  leetunud
mullad
  näivleetunud
mullad
  pruunmullad
  leostunud ja
leetjad mullad
  metsakõdu
  rendsiinad
  mullad, mida
Eestis ei esine
            

LEOSTUNUD JA LEETJAD MULLAD * CAMBISOLS & LUVISOLS

1. Leostunud liivsavimullad karbonaatsel moreenil
Calcaric and Mollic Cambisols on calcareous till  

2. Leostunud muld fluvioglatsiaalsel liival
Calcaric Cambisol on fluvioglacial sand3. Leostunud muld labidast vasakul, leetjas muld labidast paremal
Calcaric Cambisol left from spade, Calcaric Luvisol right from spade4. Leetjad liivsavi- ja saviliivmullad kollakashallil karbonaatsel moreenil
Calcaric & Albic Luvisols on yellowish-grey calcareous till       
5. Leetjas saviliivmuld punakaspruunil karbonaatsel moreenil
Calcaric, etc. Luvisol on reddish-brown calcareous till