Change language Change to English
Illustreeriv pilt
Tartu Ülikool
Taimeökoloogia töögrupp
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudised

Külaline Rootsist, Kaisa Torppa

Aprill 2019

Aprillis külastas meie töörühma külaline Rootsi Põllumajandusülikoolist (SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences). Kaisa tuli Eestisse, et omandada juurte värvimise ning mikroskopeerimise metoodika krohmseente juurekolonisatsiooni määramiseks. Kaisa tegeleb peamiselt vihmausside ja nematoodide uurimisega põllumajanduslikes ökosüsteemides. Meie juures tegi ta aga tutvust põneva krohmseente maailmaga mis põllumajanduses samuti olulisi funktsioone kannavad. Oma siinoleku ajal andis Kaisa ka väikese seminari ning jagas oma kogemusi mullaelustiku uurimisest põllumajanduses. Meie täname Kaisat põnevate arutelude eest ning ootame teda tulevikus alati tagasi!

Mükoriisse sümbioosi sümpoosium Argentiinas

Märts2019

Maarja ja Guillermo osalesid 6-8 märtsil kutsutud esinejatena järjekorras teisel rahvusvahelisel “Mükoriisne Sümbioos Lõuna-Ameerikas” sümpoosionil Bariloches, Argentiinas. Maarja esitas põnevaid avastusi krohmseentest globaalsete keskkonnamuutuste kontekstis. Guillermo andis aga ülevaate erinevatest võimalustest taimede mükoriissus-omaduste kasutamiseks ökoloogias. Lisaks teaduslikele sidemetele, täiendati ja tugevdati ka isiklikke sidemeid Lõuna-Ameerika mükoriisateadlastega!

Külalisdoktorant Andrei Zujev Moskvast

Veebruar 2019

Veebruaris külastas meie töörühma Andrey Zuev Moskva A.N. Severtsovi nimelisest Ökoloogia ja Evolutsiooni Instituudist. Andreid juhendab Prof. Aleksei Tiunov. Andrey külastas meid Cost Action Keysom raames lühiajalise teadusmissiooni grandiga ning teda juhendas vanemteadur Maarja Öpik. Andrei töö Tartus keskendus molekulaarsetele meetoditele ning meie laboratooriumis ja juhendamisel eraldas ta DNA-d ektomükoriissete seente hüüfidest ning mullaselgrootute maosisudest.

Laiemalt keskendub Andrey oma töös toiduahelate uurimisele mullas ning seente elurikkust puudutavatele küsimustele. Andrei tänab taimeökoloogia töörühma liikmeid ning eriliselt Maarja Öpikut sooja vastuvõtu ning igakülgse juhendamise eest. Meie täname Andreyd uute vaadete ning põnevate teemade tutvustamise eest!

 

Uudiste arhiiv:

2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november