Change language Change to English
Illustreeriv pilt
Tartu Ülikool
Taimeökoloogia töögrupp
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudised

John Davisoni Hiina visiit

Juuli 2018

John Davison külastas Hiina ökolooge Sichuan provintsis Hiinas. Oma külaskäigul andis ta seminare arbuskulaar-mükoriisaseente biogeograafiast ning ökoloogiliste uurimiste publitseerimisest sealsetele teaduritele ja järeldoktoritele. John külastas China West Normal Ülikooli (Nanchong) ja Hiina Teaduste Akadeemiat (Chengdu). Samuti õnnestus Johnil külastada kohalike teadlaste välitööalasid Tiibeti platool.

Häiringute mõju AM seentele Prantsuse Guajaanas

Juuni 2018

Davidi juhitud projekt häiringute mõjudest arbuskulaar-mükoriisa seentele on jõudnud lõpusirgele. Kokkuvõttes leidsid projektis osalenud teadlased, et nii tänapäevased vihmametsa lageraied kui ka traditsioonilised põllumajandusvõtted mõjutavad sealseid seenekooslusi, kuid traditsiooniliste võtete mõju oli palju leebem. Rohkem infot projekti tulemuste kohta leiab siit.

 

Palju õnne, Dr Lena!

Juuni 2018

Meie töörühma liige Lena Neuenkamp kaitses edukalt oma doktoriväitekirja „Taimekoosluse ja arbuskulaarmükoriisse seenekoosluse dünaamika rohumaadel muutuva maakasutuse tingimustes“. Lena väitekirja oponeeris professor Catherine Gehring Põhja-Arizona Ülikoolist, kellega peeti maha põnev diskussioon. Kaitsmise järgselt käidi üheskoos vaatamas ka Lena uurimisalasid ning tutvuti Lääne-Eesti iseäralike taimekooslustega. Lena, oleme su üle väga uhked! Wunderbar!

Uudiste arhiiv:

2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november