Change language Change to English
Illustreeriv pilt
Tartu Ülikool
Taimeökoloogia töögrupp
dehaze
employee Mari Moora Tartu,, Estonia

PhD Mari Moora

Taimeökoloogia vanemteadur
Mari.Moora [ ät ] ut.ee

Mari Moora

Selleks, et mõista, miks taimekoosluste iseloom muutub ajas ja ruumis, on vaja tunda ökoloogilisi seoseid taimekooslustes. Minu uurimistöö käsitleb seda, milline roll on biootilistel interaktsioonidel taimekoosluste kujundajana. Millist rolli omab konkurents taimede vahel, või taimede üksteist soodustav mõju, koosluste kujundajatena? Kas kõige levinum sümbiootiline suhe taime ja seene vahel – arbuskulaarne mükoriisa (AM) – mõjutab taimedevahelisi suhteid ja seeläbi taimekooslusi? Milline on AM seenekoosluste liigirikkuse varieeruvus lokaalselt ja globaalselt, ning kuidas see seondub taimekoosluste struktuuri ja liigirikkusega? Minu viimase aja uuringud käsitlevad ka AM ja taimede seoseid üldisemas kontekstis – millised taimed on mükoriissed ja millised mitte, kas taimede ökoloogilised liigigrupid pakuvad oma juurtes eluaset erinevatele mükoriisaseentele, millist rolli mängib mükoriisne sümbioos taimeliikide levikus, võõrliikide invasioonis? Samuti pakub mulle huvi kuidas erinevad biootilised interaktsioonid (nt. konkurents ja mükoriisne sümbioos) samaaegselt taimepopolatsioonide ja – koosluste struktuuri kujundavad. 

Minu uurimistöö on seotud sihtfinantseeritava teadusteemaga “Arbuskulaarse mükoriisa roll taimekoosluste mustrite ning taimedevaheliste interaktsioonide kujundajana” (1.01.2014−31.12.2019), mis omakorda kuulub teaduse tippkeskusesse Ecolchange. Vaata minu CV-d ja täielikku publikatsioonide loendit Eesti Teadusportaalist.

Minu juhendamisel teeb oma doktoritööd Maret Gerz ja ma olen kaasjuhendajaks doktorant Daniela Leon Velandiale.

Valitud publikatsioone:

  • Zobel, M.; Davison, J.; Edwards, M. E.; Brochmann, C.; Coissac, E.; Taberlet, P.; Willerslev, E. & Moora, M. 2018. Ancient environmental DNA reveals shifts in dominant mutualisms during the late Quaternary. Nature Communications 9:139.
  • Gerz, M.; Bueno, C. G.; Ozinga, W. A.; Zobel, M. & Moora, M. 2018. Niche differentiation and expansion of plant species are associated with mycorrhizal symbiosis. Journal of Ecology 106: 254-264.
  • Bueno, C. G.; Moora, M.; Gerz, M.; Davison, J.; Öpik, M.; Pärtel, M.; Helm, A.; Ronk, A.; Kühn, I. & Zobel, M. 2017. Plant mycorrhizal status, but not type, shifts with latitude and elevation in Europe. Global Ecology and Biogeography 26: 690–699.
  • Moora, M.; Öpik, M.; Davison, J.; Jairus, T.; Vasar, M.; Zobel, M. & Eckstein, R.L. 2016. AM fungal communities inhabiting the roots of submerged aquatic plant Lobelia dortmanna are diverse and include a high proportion of novel taxa. Mycorrhiza 26: 735-745.
  • Davison, J., Moora, M., Öpik, M., Adholeya, A., Ainsaar, L., Bâ, A., Burla, S., Diedhiou, A.G., Hiiesalu, I., Jairus, T., Johnson, N.C., Kane,A., Koorem, K., Kochar, M., Ndiaye, C., Pärtel, M., Reier, Ü., Saks, Ü., Singh, R., Vasar, M., Zobel M. Global assessment of arbuscular mycorrhizal fungus diversity reveals very low endemism. Science 2015. 349: 970-973.
  • Moora, M. 2014. Mycorrhizal traits and plant communities: perspectives for integration. Journal of Vegetation Science 25:1126−1132.
  • Willerslev E., Davison, J., Moora, M., Zobel, M., Coissac, E., Edwards, M.E., Lorenzen, E.D., Vestergard, M., et al. 2014. Fifty thousand years of Arctic vegetation and megafaunal diet. Nature 506: 47-51.
  • Hempel, S., Götzenberger, L., Kühn, I., Michalski, G.S., Rillig, C.M., Zobel, M., Moora, M. 2013. Mycorrhizas in the Central European flora – relationships with plant life history traits and ecology. Ecology 94: 1389–1399.
  • Moora, M., Zobel, M. 2010. Arbuscular mycorrhizae and plant-plant interactions. In: Pugnaire FI (ed) Positive plant interactions and community dynamics. CRC Press, London, pp 79-98.